Наш навчальний заклад


Запобігання булінгу
Версія для друку

 ЗАТВЕРДЖУЮ:

Завідувач КЗ «ДНЗ №73 ВМР»

В.В.Гуменчук

План заходів

щодо запобігання та протидії булінгу (цькування)

В КЗ «ДНЗ №73 ВМР»

на 2021-2022 н.р.

Назва заходу

Цільова аудиторія

Термін виконання

Відповідальний

Інформаційно-профілактичні заходи

 

 

 

 

1

Ознайомлення та вивчення  законодавчих актів, нормативно-правової бази щодо запобігання та протидії булінгу (цькування)

працівники ЗДО, батьки

постійно

завідувач ЗДО

2

Обговорення питання протидії булінгу на загальних та групових батьківських зборах

батьки

вересень- жовтень

завідувач ЗДО

3

Виступ для педагогів «Булінг в ЗДО – міф чи реальність»

педагоги

листопад

вихователь-методист

4

Круглий стіл для педагогів «Безпечний дитсадок. Маркери булінгу»

педагоги

грудень

вихователь-методист

5

Інтерактивне заняття для персоналу закладу освіти «Протидія булінгу»

персонал закладу

січень

вихователь-методист

6

 Практикум «Розвиток емоційного інтелекту як передумова розвитку інноваційної особистості дошкільника»

педагоги

квітень

Вихователь-методист

Формування навичок дружніх стосунків здобувачів освіти

 

 

 

 

1

Створення  безпечного  освітнього простору, позитивного мікроклімату та толерантності в міжособистісній взаємодії під час  спілкування, занять, прогулянок та ігрової діяльності

діти всіх вікових груп

впродовж року

педагоги

2

Перегляд мультфільмів «Жив собі чорний кіт», «Про пташок», «Вірте у любов, вірте у Різдво», «Курка, яка несла всяку всячину», «Гидке каченя»

діти всіх вікових груп

впродовж року

педагоги

3

Виставка малюнків «Моя сім’я», «Мій дитсадок», «Разом з друзями»

діти старшого дошкільного віку

квітень

педагоги старших груп

4

Читання літературних творів, обговорення проблемних ситуацій, дидактична гра «Оціни вчинок»

діти всіх вікових груп

впродовж року

педагоги

5

Інтегроване заняття для дітей середнього дошкільного віку «Ми дружні хлопці та дівчата»

діти середнього дошкільного віку

лютий

вихователі середніх груп

6

Заняття для дітей старшого дошкільного віку «Дитсадок друзів та подруг»

діти старшого дошкільного віку

березень

вихователі старших груп

7

Заняття для дітей старшого дошкільного віку «Кого можна назвати другом чи подругою»

діти старшого дошкільного віку

квітень

вихователі старших груп

Співпраця з батьками

 

 

 

 

1

Заняття з елементами тренінгу «Заохочення і покарання»

батьки

лютий

Педагоги

2

Пам’ятки «Пять шляхів до серця дитини», «Психологічна атмосфера в сімї», папка-пересувка «Батькам про права дитини»

батьки

квітень

Педагоги

3

Виступ у клубі сімейного спілкування «Збереження психічного здоров’я вашої дитини»

батьки

січень

Вихователь-методист

4

Методичні рекомендації для батьків щодо забезпечення емоційного розвитку дитини

батьки

березень

Педагоги

19 січня 2019 року набув чинності Закон України від18.12.2019року
№ 2657-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)» 

Булінг (цькування) це діяння (дії або бездіяльність) учасників освітнього процесу, які полягають у психологічному, фізичному, економічному, сексуальному насильстві, у тому числі із застосуванням засобів електронних комунікацій, що вчиняються стосовно малолітньої чи неповнолітньої особи та (або) такою особою стосовно інших учасників освітнього процесу, внаслідок чого могла бути чи була заподіяна шкода психічному або фізичному здоров’ю потерпілого.

Типовими ознаками булінгу (цькування) є :

– систематичність діяння ;

– наявність сторін – кривдник (булер), потерпілий (жертва булінгу), спостерігачі (за наявністю);

–  дії або бездіяльність кривдника , наслідком яких є заподіяння психічної або фізичної шкоди, приниження, страх, тривога, підпорядкування потерпілого інтересам кривдника.

Передбачено обов’язок керівника закладу освіти вживати заходів для надання соціальних та психолого-педагогічних послуг здобувачам освіти, які вчинили булінг (цькування), стали його світками або постраждали від булінгу .

Керівник закладу:

– розглядає заяви про випадки булінгу здобувачів освіти, їхніх батьків, законних представників;

–  забезпечує виконання заходів для надання послуг;

– повідомляє органи Національної поліції України та службі у справах дітей про випадки булінгу.

Права та обов’язки учасників освітнього процесу

стосовно протидії та запобігання булінгу (цькування)

Здобувачі освіти (стаття 53)

 

Права

Обов’язок

захист під час освітнього процесу від булінгу (цькуванню);отримання соціальних та психолого-педагогічних послуг як особа, яка постраждала від булінгу (цькування), стала його свідком або вчинила булінг (цькування).

повідомляти керівництво закладу освіти про факти булінгу (цькування) стосовно здобувачів освіти, педагогічних, науково-педагогічних, наукових працівників, інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, свідком яких вони були особисто або про які отримали достовірну інформацію від інших осіб  

Педагогічні працівники та інші особи, які залучаються до освітнього процесу (стаття 54)

 

Права

Обов’язок

захист під час освітнього процесу від будь-яких форм насильства та експлуатації, у тому числі булінгу (цькування), дискримінації за будь-якою ознакою, від пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю

повідомляти керівництво закладу освіти про факти булінгу (цькування) стосовно здобувачів освіти, педагогічних, науково-педагогічних, наукових працівників, інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, свідком яких вони були особисто або про які отримали достовірну інформацію від інших осіб  

Батьки здобувачів освіти (стаття 55)

 

Права

Обов’язок

подавати керівництву або засновнику закладу освіти заяву про випадки булінгу (цькування) стосовно дитини або будь-якого іншого учасника освітнього процесувимагати повного та неупередженого розслідування випадків булінгу (цькування) стосовно дитини або будь-якого іншого учасника освітнього процесу

сприяти керівництву закладу освіти у проведенні розслідування щодо випадків булінгу (цькування);виконувати рішення та рекомендації комісії з розгляду випадків булінгу (цькування) в закладі освіти

 

 Порядок подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв про випадки булінгу (цькування)

в КЗ “ДНЗ №73 ВМР”

         Завідувачу комунального закладу

   «Дошкільний навчальний заклад №73

     Вінницької міської ради»

    Гуменчук Валентині Василівні

 ПІБ заявника (повністю), педагога, батька, матері 

Заява 


Відповідно до ЗУ «Про звернення громадян» та абзацу 2 статті 9 ЗУ «Про охорони дитинства» звертаюсь за захистом своїх прав та законних інтересів, що були порушені внаслідок булінгу. Зміст заяви викладається довільно. В заяві повідомляється про випадки булінгу (цькування), а саме обставини, місце, час та яким чином здійснювався булінг (цькування). Вказується відомості про потерпілого (жертви булінгу), кривдника (булера), спостерігачів (за наявності). Додатково вказати обставини, причини, можливі попередні прояви булінгу, прізвища присутніх при вчинені дій, які постраждалий визнав як булінг тощо. Відповідно до статті 26 ЗУ «Про освіту», статті 1734 Кодексу України про Адміністративні правопорушення та ЗУ «Про звернення громадян», прошу:

1. Розглянути заяву по суті відповідно та повідомити мене про всі вжиті заходи у відповідь на це звернення.

2. Скликати комісію з питань розгляду випадків булінгу та повідомити мене про результат проведеного розслідування та вжиті заходи реагування.

3. Повідомити органи Національної поліції України та Службу справах дітей про випадок булінгу.

4. Забезпечити у закладі безпечне освітнє середовище, вільне від булінгу.

 

 

(дата)                                                                        (підпис) (Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ) 

 Новини

Сонечко

Архів новин