Наш навчальний заклад


Положення про планування освітнього процесу
Версія для друку

                                                                                             ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                       Завідувач КЗ «ДНЗ № 73 ВМР»

                                                                                 __________Валентина ГУМЕНЧУК

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПЛАНУВАННЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

В КЗ «ДНЗ№ 73 ВМР»

СХВАЛЕНО 

педагогічною радою

КЗ «ДНЗ № 73 ВМР»

протокол № 1

від 31 серпня 2021 р. 

Вінниця, 2021 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПЛАНУВАННЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В КЗ «ДНЗ№ 73 ВМР»

Загальні положення.

Планування  -  це завчасне визначення порядку, послідовності здійснення освітнього процесу зі вказівкою необхідних умов, використаних засобів, форм, методів.

Планування роботи  в КЗ «ДНЗ № 73 ВМР»  відповідає дотриманню нормативно-правових документів:

•  наказ МОН «Про затвердження гранично допустимого навчального навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності» від 13.05.2015 № 520/26965

•  наказ ДСЯОУ «Про затвердження Методичних рекомендацій з питань формування внутрішньої системи забезпечення якості освіти у закладах дошкільної освіти» від ЗО. 11.2020 №01-11/71

•  лист МОН «Планування роботи закладу дошкільної освіти на рік» від 07.07.2021 № 1/9-344

Освітня робота здійснюється за: Базовим компонентом дошкільної освіти (нова редакція) / наказ МОН молодь спорту України № 33 від 12.01.2021 р.; освітньою програмою для дітей від 2 до 7 років «Дитина» (наук. кер. проекту – Огнев’юк В.О. / Міністерство освіти і науки молоді та спорту України, 2021 р.). Лист МОН від 23.07.2020 №1/11-4960; альтернативною  програмою формування культури інженерного мислення в дошкільників «STREАM - освіта  або Стежинки у Всесвіт». Лист ІМЗО від 14.07.2020 № 22.1/12-Г-274; парціальною освітньою програмою: «Про себе треба знати, про себе треба дбати», програма з основ здоров’я та безпеки життєдіяльності дітей віком від 3 до 6 років, (авт. Лохвицька Л. В.); Скарбниця моралі; парціальною програмою з морального виховання дітей дошкільного віку автор Лохвицька Л.В. (лист ІМЗО від 08.11.2019 № 22.1/12-Г-1054); парціальною програмою з фізичного виховання для дітей раннього та дошкільного віку  «Казкова фізкультура»,  М. Єфименко; «Дошкільнятам – освіта для сталого розвитку», науково-методичний посібник / Н. Гавриш, О. Саприкіна, О. Пометун; за заг. ред. О. Пометун. –  Д. : «ЛІРА», 2014; комплексною програмою розвитку дітей дошкільного віку з аутизмом «Розквіт». від 04.04.2013 № 1/11-6544 ( інклюзивні групи)

Вимоги до планування.

       Планування  освітньої роботи КЗ в «ДНЗ № 73 ВМР»  в різних вікових групах відповідає наступним вимогам:

ü орієнтування на пріоритетні потреби сьогодення у забезпеченні належної якості розвитку, вихованості і навченості дитини дошкільного віку;

ü забезпечення прав дитини на реалізацію свого природного потенціалу, її основних життєвих тенденцій до самореалізації, саморозвитку і самозбереження;

ü забезпечення прав педагога на свободу вибору під час визначення форми планів, напряму та змісту власної педагогічної діяльності;

ü врахування досягнень сучасної психологічної, педагогічної наук, передового педагогічного досвіду;

ü здійснення на засадах доцільності, помірності, відповідності обраній стратегії та державній програмі; враховувати міжпредметні, інтегративні зв'язки, досягаючи взаємопроникнення і логічного підпорядкування всіх складових плану під час вибору тематики різних форм роботи з дітьми, визначення ускладнень змісту і методики їх проведення.

Види планування.

       Освітня робота вихователів відображається у перспективних і календарних планах, складові яких взаємопов'язані за змістом та здійснюється за блоково-тематичним принципом на ґрунті інтегрованого підходу.

Види роботи, яка планується на місяць:   

Ø комплекс ранкової гімнастики на два тижні (з ускладненням на другий тиждень),

Ø гігієнічна гімнастика, робота з батьками, протиепідемічна заходи    

Ø орієнтовна сітка організації життєдіяльності за блочно-тематичним підходом.

Ø інші види робіт (в т.ч. види діяльності, пов’язані з поглибленою роботою над проблемною темою, дослідно-експериментальна діяльність тощо).

 Освітній процес в КЗ «ДНЗ № 73 ВМР» характеризується проблемно-ігровою спрямованістю, передбачає пізнавальне спілкування вихователя і дітей, самостійність дітей, особистісно орієнтований підхід педагога. Проводиться у формі педагогічного спілкування в колі, різних видів занять, освітніх ситуацій та подорожей, тематичних проектів, прогулянок, екскурсій, дослідницько-пошукової діяльності, ігор, гурткової роботи, продуктивної праці, самостійної діяльності дітей відповідно до завдань фізичного, соціального, комунікативного, пізнавального та художньо-естетичного розвитку.

Форми проведення занять: пізнавально-розважальні ігри-заняття, ігри-стратегії, квести, геокешинг, освітні-ситуації та подорожі.

      Гурткова робота здійснюється  за планом керівника гуртка відповідно графіку.

Робота в STREAM-лабораторії організовується та проводиться згідно перспективного плану (Додаток1). Орієнтовне перспективне планування роботи з розвитку інженерного мислення в ході тематичних тижнів. (Додаток 2).

  Заняття, що вимагають підвищеної активності та розумового навантаження проводиться в першу половину дня, в дні найбільшої працездатності ( вівторок, середа).     

Орієнтовний розклад організованої діяльності протягом дня  складено з урахуванням Гранично допустимого навантаження відповідно пріоритетних напрямів дня згідно розкладу з чергуванням різних видів діяльності, зокрема: пізнавальної, пошуково-дослідницької, конструктивно-будівельної, рухової, театралізованої діяльності та СХД:

Пріоритетні напрямки дня:

Понеділок «Інтелектуально-пізнавальний напрямок»;

Вівторок «Художньо-мовленнєвий»;

Середа «Логіко-математичний»;

Четвер «Соціо-природознавчий»;

П’ятниця «Художньо-естетичний».

Блоково-тематичне планування освітнього процесу  передбачає творчий підхід педагогів: оновлення методів та прийомів в організації роботи з дітьми, впровадження інноваційних технологій, що допомагає забезпечити якість дошкільної освіти.

Блочно-тематичне планування освітнього процесу (планування за навчально-виховними блоками) є одним з ефективних інструментів реалізації принципу інтеграції і сприяє кращому засвоєнню знань, умінь і практичних навичок дошкільників з відповідної теми, яка пропонується для вивчення і закріплення в більшості ДНЗ України протягом одного-двох тижнів. Інтеграція - це шлях і спосіб формування у дітей цілісної картини світу.

. Форма календарного планування залишається довільною (графічною, текстовою або графічно-текстовою):

Основні структурні компоненти перспективного плану на місяць:

1.Тематика інтегрованих навчально-виховних  блоків.

2.По 2 комплекси ранкової гімнастики та гімнастики пробудження після сну. Загартувальні процедури (із зазначенням назв усіх процедур і норм (перебігу) загартування). Навчально-виховна робота, спрямована на розгортання сюжетно-рольової гри (до 2-3-х ігор на місяць);

3.Перспективне планування організованої навчально-пізнавальної діяльності на місяць (сітка занять із зазначенням теми та програмових завдань).

4.Циклограма рухливих ігор (потижнево).

5.Циклограма спостережень в природному та предметному довкіллі (за такою ж самою табличкою).

6.Циклограма дослідницько-пошукової діяльності (потижнево).

7.Циклограма дидактичних ігор (за такою ж самою табличкою).

8.Циклограма трудової діяльності (за такою ж самою табличкою).

9.Свята, розваги, тематичні тижні (здоров'я, фізкультури, безпеки життєдіяльності, екології, мистецтва тощо) (форма роботи, тема, дата проведення).

10.    Піші переходи (потижнево).

11.Робота з батьками (форма роботи, тема, дата проведення).

12.Організація розвивального середовища (природного, предметного, соціального).

13.Усна народна творчість (добірка творів на місяць) тощо.     Рекомендується широко використовувати і передбачати календарним плануванням такі види (тематичні, комплексні, комбіновані, інтегровані, контрольні) та типи занять (індивідуально-групові (до 8 дітей), групові (до 15 дітей), фронтальні (вся група). В жодному випадку не допускається пропущення в календарному плануванні окремих видів занять та діяльності дітей: пішохідні переходи, усі види ігор, праця, театралізована діяльність, розваги, фізкультура на свіжому повітрі, екскурсії, самостійна художньо-продуктивна діяльність дітей, трудова діяльність тощо. В продажу все частіше з'являються готові розробки календарно-перспективного планування на різні вікові групи, від використання яких у своїй практиці застерігає сьогодні МОН та наші науковці: «Готовий план роботи породжує бездумного вихователя, позбавляє освітній процес особистісно орієнтованого підходу до вихованців, зупиняє творчість та підвищення професійного росту педагога; кимось розписаний до дрібниць щоденний план роботи вихователя, точне і бездумне слідування складеному кимось - пережиток минулого» (Н. Гавриш). Перш, ніж приступати до складання перспективного та календарного плану, вихователеві слід провести глибоке діагностичне дослідження дітей (не плутати з тестуванням!). Дослідження допоможе з'ясувати потенційні можливості кожного малюка, особливості психіки, інтереси, нахили та підібрати індивідуальну програму розвитку для кожної дитини, для проведення занять розподіляти дітей на підгрупи за їх психологічним віком (молодша, старша).

Оскільки в основу Базового компонента покладено особистісно орієнтовну модель дошкільної освіти, освітяни мають свідомо і з розумінням справи поставитися до поступового переходу від навчально - дисциплінарної моделі до особистісно орієнтованої: у навчально-дисциплінарній моделі освіти центральною фігурою, розпорядником життя дитини виступає педагог, основним життєвим контекстом - навчальна діяльність (заняття), а основними досягненнями - знання, уміння, навички; центральною фігурою особистісно орієнтованої моделі освіти, розпорядником життя є дитина як його активний суб'єкт, життєвим контекстом - особистісне буття, діяльність, основними досягненнями - життєва компетентність дитини. Перехід до особистісно орієнтованої моделі дошкільної освіти - професійне завдання кожного педагога. Суть особистісно орієнтованої моделі дошкільної освіти - навчання і виховання особистості з максимальною можливою індивідуалізацією, створенням умов для саморозвитку і самонавчання. Це такий тип навчання і виховання, який ґрунтується на діалозі, моделюванні ситуацій вибору, вільного обміну думками, авансуванні успіху. Зміст особистісно орієнтованої моделі дошкільної освіти багато-компонентний.  Він має включати не лише знання, вміння і навички, а й способи практичної діяльності, творчий досвід дитини. Якість освіти при особистісно орієнтованій її системі повинна бути такою, яка задовольняє вимоги БКДО (державні стандарти дошкільної освіти). Стратегія сучасної особистісно орієнтованої дошкільної освіти - випереджальний розвиток особистості кожної дитини, враховуючи її вікові та індивідуальні особливості. Навчання і виховання в умовах особистісно орієнтованої педагогічної системи повинне бути гуманним, ефективним, без авторитаризму та постійних повчань, спрямоване на розвиток пізнавальної активності дитини. Широке впровадження особистісно орієнтованої моделі дошкільної освіти в життя гальмується через інерцію педагогів, що пов'язане з тривалим досвідом застосування легшої в управлінні дитячим колективом авторитарної моделі, традиційних способів організації навчання (Н.Гавриш). Завдання особистісно орієнтованого підходу до дитини: збагачення її духовної культури; формування в дитини високого рівня моральності; забезпечення повноцінного гармонійного розвитку дитини (С. Кулачківська). Реалізованість особистісно-орієнтованого підходу до дітей: використання диференційованих завдань; робота в групах, парах; відзначення успіхів; активізація кожної дитини; свобода вибору матеріалів; об'єднання дітей в групи; надання можливості для самореалізації; наявність дидактичних матеріалів для кожної дитини.

Зміст освітньої роботи в закладі визначено Базовим компонентом дошкільної освіти (нова редакція), Освітньої програми для дітей від 2 до 7 років «Дитина» (нова редакція).

 

Планування роботи  буде здійснюватися з дотримання нормативно-правових документів:

            наказ МОН «Про затвердження гранично допустимого навчального навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності» від 13.05.2015 № 520/26965

            наказ ДСЯОУ «Про затвердження Методичних рекомендацій з пи­тань формування внутрішньої системи забезпечення якості освіти у закладах дошкільної освіти» від ЗО. 11.2020 №01-11/71

            лист МОН «Планування роботи закладу дошкільної освіти на рік» від 07.07.2021 № 1/9-344

      Орієнтовний розклад організованої діяльності протягом дня  було складено з урахуванням Гранично допустимого навантаження ( наказ МОН від 20.04.2015 № 446),  відповідно пріоритетних напрямів дня згідно розкладу, з передбачено раціональність чергування видів діяльності, зокрема: пізнавальної, пошуково-дослідницької, конструктивно-будівельної, рухової та організована діяльність.

Під час організації освітнього процесу педагоги використовували наступні форми організації дітей:

-     спеціально організована навчальна діяльність: інтегровані заняття,  освітні ситуації, ігри-подорожі, ігри-стратегії, «кулінарні заняття», екскурсії, спостереження тощо.

-     самостійна діяльність дітей (художня, рухова, мовленнєва, ігрова, трудова, дослідницька і т. ін.).

 В залежності від віку дітей, педагогічної мети вони проводилися фронтально, підгрупами чи індивідуально. Впроваджуючи інноваційні технології в практику роботи з дітьми педагоги проводили тематичні, комплексні, комбіновані, інтегровані, домінантні, сюжетно-динамічні заняття в залежності від розділу програми, що забезпечило високу продуктивність діяльності дітей. Слід відзначити також застосування в освітньому процесі проектних технологій. освітніх ситуацій, ігор-стратегій.

 

Ураховуючи принцип інтеграції, розробіть систему щотижневого перспективно-календарного блочно-тематичного планування для створення розвивального предметно-просторового середовища у групах дошкільного закладу. Межі поєднання різної діяльності під час інтегрованого заняття розмиті, але саме це викликає у малюків найбільше задоволення і сприяє продуктивності їхньої діяльності.

Розробіть теми на рік для опрацювання з дітьми раннього віку, кожна з яких визначає загальний напрям роботи протягом тижня і відповідає вимогам Базового компонента дошкільної освіти. Зміст, спрямованість і форми життєдіяльності дітей протягом тижня об’єднайте однією спільною темою, яка буде своєрідним гаслом, основною ідеєю цього тижня. З обраною темою узгодьте всі форми освітньої роботи з дітьми: інтегровані заняття спостереження експериментальну діяльність тощо.

Цикл інтегрованих комплексних занять містить: етюди ігри вправи інші форми роботи, спрямовані на розвиток пізнавальних і комунікативних здібностей малюків, створення позитивного емоційного настрою в дитячому колективі.

У практиці роботи з дітьми зазвичай використовуються й інтегровані цикли занять,  які можуть конструюватися по-різному: цикл може складатися з занять, вибудуваних у певній послідовності відповідно до рівня освітні зв'язків (наприклад, заняття з ознайомлення  з довкіллям та з образотворчої чи музичні діяльності). Цикл також може повністю складатися з інтегрованих занять або охоплювати заняття в поєднанні з інтегрованими узагальнювальними.

Цікавим і пізнавальним є інтегрований (тематичний) день, що передбачає таку організацію пізнавальної діяльності, коли будь-яка конкретна тема є наскрізною і відображається у змісті тільки занять, а й рухливих, сюжетно-рольових  та інших ігор, спостережень та під час різних режимних моментів.

Побудова освітнього процесу в закладі дошкільної освіти на засадах інтеграції забезпечує підви­щення рівня ефективності діяльності як керівників, так і педагогів у створенні середовища особистісного розвитку дітей і забезпечення результативності освітнього процесу.

Новини

Сонечко

Архів новин