Наш навчальний заклад


STREAM-лабораторія в ЗДО
Версія для друку


 Проєкт

«STREAM-лабораторія в закладі дошкільної освіти»

Тема: формування природничо-наукових уявлень у дошкільників в процесі пошуково-дослідницької діяльності.

Актуальність

        Експериментування позитивно впливає на емоційну сферу, розвиток творчих здібностей дитини. Під час такої діяльності дошкільники мають змогу отримати реальні уявлення про різні сторони досліджуваного об'єкта, його взаємини з іншими об`єктами і з середовищем існування. Під час експерименту збагачується пам`ять дитини, активізуються її розумові процеси, адже постійно виникає потреба здійснення операцій аналізу та синтезу, порівняння і класифікації, узагальнення та екстраполяції. А необхідність описувати побачене, формулювати виявлені закономірності та висновки стимулює розвиток мовлення старших дошкільників.

          У той же час чим глибше дитина вивчить об'єкт в процесі ознайомлення з природою, тим точніше вона передасть його деталі під час образотворчої діяльності.

      Не викликає сумнівів зв`язок експериментування з формуванням елементарних математичних уявлень дітей. Адже під час проведення дослідів повсякчас потрібно рахувати, вимірювати, порівнювати, визначати форму і розміри. Усе це надає математичним уявленням дітей реальної значимості. Водночас володіння дошкільниками математичними операціями, як-от аналіз, синтез, порівняння, значно полегшує експериментування. Отже, важливо впроваджувати організоване і контрольоване експериментування в освітній процес дошкільного навчального закладу та спонукати батьків вихованців експериментувати з ними вдома.       

         З кожним кроком STREАM-освіта стає все популярнішою серед педагогів дошкілля. І наш заклад дошкільної освіти розпочав роботу з впровадження цієї інноваційної технології. Чому саме SТRЕАМ-освіта?  Причин кілька:

1) тісна інтеграція різних освітніх напрямів, що забезпечує формування у дітей цілісної картини світу;

2) практична спрямованість знань, а це готує дітей до вирішення різних життєвих ситуацій;

3) акцент на пошуково-дослідницькій діяльності, вирішенні нестандартних ситуацій, конструюванні, що сприяє формуванню у дітей інженерного мислення, вихованню інтересу до творчих і винахідницьких завдань.

        Культура інженерного мислення - це вміння самостійно і відносно вільно користуватися своїми знаннями у процесі переробки природних матеріалів, енергії та інформації з метою отримання нових знань про те, аналогів чого немає у світі, а може виникнути лише в процесі інженерної творчості. Без фантазії, сміливості, впевненості у власних силах, самостійності, цілеспрямованості, уміння доводити свою думку – ніколи не буде справжніх відкриттів, ніколи не розвинеться культура інженерного мислення. Відкриття починаються з інтуїції, а інтуїція починається змалку на заняттях різного спрямування, а саме: діти вчаться  порівнювати не тільки кількісно, але й якісно; висувають гіпотези і придумують експерименти для перевірки їхньої правильності; методом проб і помилок навчаються  забезпечувати міцність конструкцій; вчаться прикрашати свої роботи, придумують цікаві прийоми з’єднання елементів та цікаві назви геометричним формам, яскраві порівняння з об’єктами довкілля./uploads/M_T_Z/22.jpg

       З метою розвитку дитячого експериментування в груповій кімнаті або в окремому кабінеті потрібно переобладнати куточок експериментування для самостійної вільної діяльності й індивідуальних занять.

          SТRЕАМ-лабораторія -  це новий елемент предметно-розвивального середовища ЗДО. Вона створюється для розвитку пізнавального інтересу, інтересу до дослідницької діяльності і сприяє формуванню наукового світогляду.

Завдання:

o   використання початків науково-технічних знань у реальному житті дошкільника;

o    розвиток продуктивного та критичного мислення і уміння вирішувати проблеми;

o   підвищення впевненості дитини у власних можливостях;

o   активна комунікація і командна робота дошкільників;

o   розвиток інтересу до технічних дисциплін;

o   креативні та інноваційні підходи до проектної і дизайн-діяльності;

o   зміцнення матеріально-технічної бази закладу.

Характеристика проекту:

         За метою проективної діяльності – пошуково-дослідницький

         За кінцевим результатом  – інноваційно-практичний

         За кількістю учасників –  колективний

         За тривалістю  –  довготерміновий

         Вид проекту – практико-орієнтований

         Термін реалізації  –  12 місяців (2018 – 2019 н.р.)

Прогнозований результат:

o       створення умов для особистісного становлення і творчої самореалізації кожної дитини, формування уміння, досліджуючи, пізнавати довкілля;

o       розвиток умінь самостійного пошуку інформації, підготовка до технологічних інновацій у житті;

o       підтримка ініціативи дітей у різних видах діяльності; пізнавальних інтересів дитини;         свобода вибору діяльності;

o       розробка  методичних рекомендацій щодо підвищення компетентності педагогічних працівників з питань формування культури інженерного мислення ;

o       здійснення науково-методичного керівництва роботою колективу з вищезазначеного напряму; використання новітніх теоретичних, методичних, практичних наробок, передового педагогічного досвіду

 
 
 


Новини

Сонечко

Архів новин