Наш навчальний заклад


Гурток "Степ-аеробіка"
Версія для друку

 Гурток "Степ-аеробіка"

Мета:  засобами фізичних вправ та ритмічної музики розвивати та удосконалювати у дітей дошкільного віку навички рухової діяльності та  фізичні якості, стимулювати розвиток пластичності кістково-м’язової системи.

Завдання:

1.     Вчити виконувати ритмічні степ-кроки, вправи з шикування та перешикування, підскоки та стрибки. Виконувати основні рухи степ-аеробіки  правильно, виразно, красиво, вільно, координаційно, удосконалювати техніку їхнього виконання.

2.     Розвивати рухові здібності дітей і фізичні якості (швидкість, силу, гнучкість, рухливість в суглобах, спритність); музично-ритмічну координацію та почуття ритму; вміння узгоджено рухатися та  чітко виконувати рухи в заданому темпі, вільно рухатися біля та на степ-платформі. Збільшити розтяжність м'язів, рухливість у суглобах; підвищувати функціональні можливості організму, становлення постави.

3.     Виховувати загальну витривалість, наполегливість, винахідливість, взаємодопомогу, кмітливість, вправність до виконання вправ і рухової діяльності. Формувати  стійку потребу в русі, розуміння дотримання здорового способу життя,почуття впевненості в собі.

4.     Викликати емоційно-позитивне ставлення і стійкий інтерес до занять фізичною культурою і самостійної рухової діяльності . Привчати до фізичної активності, уміння переносити фізичні навантаження.  

Очікувані результати:

-         уміти правильно виконувати загально-розвивальні вправи, ігрові вправи на степах;

-         пам’ятати послідовність виконання вправ за їх складністю;

-         знати техніку виконання вправ на степ-платформах;

-         сформувати у дітей мотивацію до здорового способу життя;

-         розвинути почуття ритму;

-         охоче брати участь у концертних виступах на степ-платформах;

-         вчитися бути дружними,цілеспрямованими,організованими.

У гуртку займається 20 дітей середнього дошкільного віку.

Тривалість заняття 20-25 хвилин.

Програма гуртка є варіативною, і за потреби допускає корегування змісту та форм занять.

Заняття у гуртку містять теоретичну та практичну частини.

Теоретична частина – це інформація про техніку безпеки на за заняттях, основи здорового способу життя,різні види аеробіки,танців,правила ігор.

Практична частина – опанування елементів степ-аеробіки, комплексу вправ, танцювальні вправи, ігри.

Підготовча робота:

1.Опитування батьків.

2.Відбір дітей до гуртка.

3.Ознайомлення з правилами поведінки та правилами безпеки на заняттях.

4. Розроблена програма, яка включає в себе загально розвиваючі та танцювальні вправи, ігри  і  наступні комплекси зі степ-аеробіки:

a«Крокуй у ритмі»;

a«Ми весело крокуємо»;

a«Step by step».

Зазвичай один комплекс степ-аеробіки, діти можуть виконувати протягом трьох місяців,для повного засвоєння та самостійного виконання. Окремі вправи, в міру їх засвоєння, слід видозмінювати та ускладнювати. Проводити заняття потрібно у добре провітреній залі, заздалегідь розклавши степ-платформи у шаховому порядку для гарного обзору.Новини

Сонечко

Архів новин