Наш навчальний заклад


Річний звіт про діяльність
Версія для друку
 
 
 
 
 

 Аналіз роботи комунального закладу

«ДНЗ № 73 ВМР» за 2016-2017 н.р.

Комунальний заклад «ДНЗ №73 ВМР» здійснює навчально-виховну  діяльність відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту», Статуту ДНЗ №73, затвердженого рішенням міської ради №301 від 01.07.2011 року.

Керуючись  основними державними документами, що регламентують діяльність закладу, педагоги спільно з батьками працювали над збереженням та зміцненням фізичного і психічного здоров’я дітей, формуванням їх особистості, розвитком творчих здібностей та нахилів, забезпеченням соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту.

 З метою виконання основних завдань річного плану та зростання педагогічної майстерності педагогів, в закладі проводилась чітка, систематична, різноаспектна за змістом методична робота. Вдало поєднанні колективні, групові та індивідуальні форми методичної роботи сприяли ефективному росту фахової майстерності педагогів.

 Педагогічні працівники дошкільного навчального закладу  приймали участь у роботі методичних об’єднань міста, семінарах, інших методичних заходах проведених у дошкільному закладі, підвищували теоретичний рівень шляхом самоосвіти. Вихователь Остапець Л.М. була активним учасником - «Школи молодого вихователя «Стажер-вихователь «Дебют», вихователь Дубина В.А. - «Школи молодого вихователя» ( 3 рік роботи) . Участь педагогів закладу у цих заходах сприяла підвищенню їх фахового рівня, розвитку творчої активності, прагненню до самовдосконалення. Протягом 2016-2017 н.р. досвід роботи закладу був презентований на сторінках фахового журналу «Вихователь-методист дошкільного закладу» та на сторінках місцевої газети «Освіта Вінниччини».

На базі закладу в цьому навчальному році було проведено заняття школи молодого вихователя міста (ІІ рік роботи) «Дива бабусиної світлиці» ( вихователь Речіч А.П. середній дошкільний віку), заняття для слухачів курсів вихователів ДНЗ при ВАНО перегляд  фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми старшого дошкільного віку «Помічники доктора Айболитя» (вихователь Кагальняк І.П.). Педагоги закладу приймали участь у обласних та міських методичних заходах. Зокрема в рамках обласного семінару вихователь-методист Маричева О.Б. провела майстер-клас «По рідній вулиці з Афлатуном»; методичний посібник «STREAM-освіта в дошкільному закладі: система роботи з формування у дітей інженерного мислення» (автор Маричева О.Б.) був презентований на міському конкурсі «Кращий навчально-методичний посібник – 2017» та посів ІІ місце в номінації «Навчально-методичний посібник ДНЗ». Вихователь-методист Маричева О.Б. нагороджена грамотою Департаменту освіти Вінницької міської ради  за отримане ІІ місце у міському турі обласного конкурсу «Творча скарбничка - 2017» в номінації «Дошкільна освіта. Компетентнісний підхід у формуванні елементарних математичних уявлень» з дидактичним ігровим посібником «Довжарики». Педагогічний колектив прийняв участь у конкурсі «Інноваційні форми роботи з батьками», оголошений журналом «Вихователь-методист дошкільного закладу».

Відповідно до перспективного планування на 2016-2017 н.р. підвищення кваліфікації педагогічних працівників КЗ «ДНЗ № 73 ВМР» на виконання плану-графіка підвищення кваліфікації педагогічних працівників ДНЗ м. Вінниці на 2017 рік вихователі Данилюк С.М., Мотренко С.А. пройшли курсову перепідготовку при ВАНО. За результатами атестації вихователю Речіч А.П. було встановлено відповідність присвоєному  9 тарифному  розряду, та відповідність раніше присвоєному педагогічному званню «вихователь-методист», вихователю Романовській О.Б.  встановлено відповідність раніше присвоєному  9 тарифному  розряду.

Аналіз професійного рівня педпрацівників закладу

(2016-2017 навчальний рік)

У порівнянні з минулим навчальним роком, на 5 % збільшилась кількість спеціалістів першої категорії.

Зміст навчально-виховного процесу в закладі визначався Базовим компонентом дошкільної освіти. Педагогічний колектив працював за освітньою  програмою для дітей від двох до семи років  «Дитина».

 З метою підвищення якості освітнього процесу, формування рівня життєвої компетенції дітей, педагогічний колектив дошкільного закладу у 2016-2017 навчальному  році працював над такими пріоритетними завданнями у а саме:

-         Створення сприятливого освітнього простору для реалізації завдань патріотичного, трудового виховання  дошкільників у співтворчості з родинами вихованців;

-         Удосконалення економічної освіти дітей дошкільного віку засобами розвивальних ігор та вправ, проблемних запитань, проблемно-пошукових ситуацій, систематичних спостережень, логічних задач;

-         Оптимізація роботи педагогічного колективу на забезпечення системного підходу до фізичного розвитку і збереження здоров’я дітей раннього та дошкільного віку, шляхом налагодження системи роботи з педагогами, дітьми і батьками;

-         Формування у вихованців навичок спілкування і ефективної взаємодії з іншими дітьми, дорослими людьми у процесі залучення до загальної і музичної культури, спадщини вітчизняного та світового мистецтва.

 Методичні заходи: консультації, семінари, колективні перегляди, конкурси, проведені в дошкільному закладі, мали інтерактивний характер, були спрямовані на підвищення якості освітнього процесу, заохочення кожного педагога до підвищення рівня професійної компетентності і творчих можливостей, сприяли формуванню вміння оновлювати освітній процес шляхом пошуку оптимальних дидактичних, виховних і методичних рішень.

Ефективною та якісною була робота семінару практикуму «Інноваційні методи і прийоми для розвитку комунікативно-мовленнєвої компетенції дошкільників», в ході якого педагоги поглибили та систематизували знання з питання формування мовленнєвої компетенції дошкільників, удосконалили психолого-педагогічну підготовку з даного питання в ході теоретичної частини семінару та проявили творчий підхід до вибору методів та прийомів навчання дітей рідної мови при виконанні практичних завдань. Сприяла систематизації знань педагогів про засоби, шляхи формування у дітей креативного розвитку засобами зображувальної діяльності, вихованні самостійності, гнучкості, оригінальності мислення  ділова гра  «Хай вогник творчості яскраво сяє», організована та проведена вихователем Речіч А.П. Семінар-практикум «Створи нову гру» допоміг педагогам усвідомити,  що ігри художньо-естетичного спрямування розвивають комунікативні вміння, мислення, мовлення, індивідуальні художньо-естетичні  здібності дошкільників.

Педагогічна рада в ДНЗ відіграє роль спрямовуючого і координуючого центру роботи по підвищенню фахового рівня педагогів. Засідання педагогічних рад в ДНЗ проходили у формі КВК, фестивалів педагогічних ідей і знахідок, інтерактивної ділової гри. Проблема правильного фізичного розвитку дітей дошкільного віку, формування, збереження та зміцнення їх  здоров’я,  як стрижнева в освітньому процесі ДНЗ, була і залишається досить актуальною. Вона визначена як пріоритетний напрямок педагогічної діяльності  закладу. Педагоги систематично працюють над формуванням культури здоров’я особистості дитини, прищеплюють дітям розуміння пріоритету здорового способу життя, надають ґрунтовні знання про основи здоров’я, починаючи з раннього віку.

Слід зазначити, що в зв’язку з реконструкцією дошкільного закладу, діти зараз мають змогу  займатись у окремій спортивній залі, яка оснащена сучасним фізкультурним обладнанням:  сухим басейном для корекційних вправ, батутами, гімнастичною стінкою з канатом, кільцями, обручами, скакалками, гімнастичними палицями, м’ячами різними за діаметром, м’ячами-стрибунцями, м’ячами для метання, степ-платформами. В кожній із груп є фізкультурні осередки,  які  розміщені з урахуванням вимог віку дітей, організації рухової діяльності та згідно показників антропометричних, естетичних і педагогічних вимог. Стан  обладнання задовільний. Заслуговують на увагу фізкультурні осередки груп №№ 7, 3,4, 2,1. Багато обладнання виготовлено з природного матеріалу, як, наприклад, інвентар для проведення роботи з профілактики плоскостопості. В групових кімнатах в наявності  обладнання для різних видів масажу: точкового, щіточкового, сухою рукавичкою, шипованими м’ячиками; для профілактики плоскостопості, при виготовленні якого  використано природний матеріал: каштани, горох, жолуді тощо; для пісочної терапії,  кольоротерапії, арт-терапії.

У закладі встановлено доцільний режим харчування, наявні меню-вивіски (про денне меню), графіки видачі їжі, добові проби, призначені відповідальні особи за організацію харчування, ведеться контроль за дотриманням правил організації харчування з боку медперсоналу та адміністрації.

Слід відзначити змістову, насичену, цікаву роботу вихователя Речіч А.П. під час колективного перегляду на тему «Індіанське плем’я М’яч» діти у формі ігрового квесту шукали найдорожчий скарб кожної людини – здоров’я. Дошкільники виконували логіко-математичні завдання у поєднанні з фізичними вправами на фітболах, степ-платформах, елементах глайдингу, хатхи-йоги.  В підготовчій частині заняття діти виконували імітаційні рухи індіанців на дисках-глайдах. КЗРВ був побудований зі вправ на фітболах у поєднанні з дихальною гімнастикою. В основній частині діти стрибали  по геометричним фігурам, цифрам, прокочували м’яч між кеглями, а в заключній частині – комплекс вправ з хатхи-йоги, вправи у сухому басейні. 

Більшість педагогів віддають перевагу сюжетно-ігровій формі заняття, що сприяє мотиваційній готовності до виконання фізичних вправ. При цьому вихователям слід звернути увагу на важливість дотримання принципу гендерного підходу фізичного виховання дошкільників.

Значна увага приділяється роботі з медичного обслуговування дітей: медичні огляди, розподіл дітей на медичні групи за станом здоров’я, щеплення згідно плану лікаря. Проводиться спільна робота медичного та педагогічного персоналу по зниженню захворюваності та зміцненню здоров’я дітей.

 З метою систематизації знань педагогів з впровадження оздоровчих технологій у систему роботи дошкільного навчального закладу, сприянню підвищення рівня професійної майстерності, вихователем Романовською О.Б., був проведений КВК на тему «Створюємо навігатор здоров’я».   

До роботи з фізичного виховання  дітей активно залучаються батьки. В  кожній із груп є тематичні папки-пересувки з практичними порадами, питання покращення здоров’я часто висвітлюються у батьківських куточках, піднімаються на групових батьківських зборах, консультаціях і бесідах. 

На вирішення одного з пріоритетних завдань закладу була проведена педагогічна рада на тему: «Розвиток комунікативних здібностей дітей в процесі естетичного виховання». Встановлено, що педагогами закладу проводиться цілеспрямована комплексна робота в навчально-виховному процесі з реалізації завдань художньо-естетичного розвитку дошкільників. У всіх вікових групах створені відповідні умови для проведення роботи: предметно-розвивальне середовище: обладнані ігрові зони, куточки самостійної художньої діяльності, музичної діяльності, осередки для ігор-драматизацій. Дошкільники залучаються найчастіше до таких видів діяльності, як зображувальна, музична, художньо-мовленнєва, театралізована діяльність, що сприяє формуванню творчих здібностей у художній діяльності.

Сучасну форму роботи з дітьми та батьками (арт-м’юзік сейшн) вихователі мали змогу переглянути  під час колективного перегляду на тему «З чого зроблений місяць», який організували та провели педагоги Романовська О.Б., Дубина В.А., музичний керівник Ткачук О.А. Синтезуючи різні види мистецтв, серед яких музика, театр, образотворче мистецтво, а також музичну творчу діяльність (музикування, спів, танок) з елементами музикотерапії, діти шукали відповідь на запитання: «З чого зроблений Місяць?».

Провідне місце в здійсненні  художньо-естетичного розвитку  дітей закладу посідає система методів і прийомів: спостереження, обстеження, бесіди, маніпулювання, демонстрація послідовності зображальних дій, заохочення, стимулювання, дидактичні та розвиваючі ігри, вправи, психогімнастика, ігрові етюди, коментоване малювання. Окрім традиційних технік зображення використовують також нетрадиційні: штампування (листями, овочами), малювання долонькою, пальцями, кулачком, зубною щіткою, пластиліновий живопис. Разом з тим результати перевірки засвідчили, що є певні проблеми в організації підбору ефективних методів та прийомів щодо  ознайомлення  дошкільників з творами живопису та розвитку креативності дітей.

         Формування у дошкільників елементарних економічних знань, економічної культури, трудової мотивації, умінь правильно орієнтуватися у різних життєвих ситуаціях,  форм і методів економічного виховання  піднімалось на педагогічній раді «Економічна освіта дітей дошкільного віку». Педагоги з інтересом прослухали і взяли на озброєння рекомендації, які прозвучали в доповіді  вихователя Данилюк С.М., щодо різних форм освітньої роботи активізації пізнавальної діяльності старшими дошкільниками під час опанування економічних понять.  Під час ділової гри на тему «Формування первинного економічного досвіду дитини у різних видах діяльності», організованої  вихователем-методистом Маричевою О.Б., педагоги закладу мали можливість активізувати суспільну свідомість вести сталий спосіб життя, отримати нові та закріпити наявні знання  із соціальної та фінансової   освіти дошкільників.

Підвищило економічну компетентність батьків, розкрило основні шляхи формування у дошкільників економічних понять організовані загальні батьківські збори : «Сучасні підходи до виховання економічної компетентності». Формувати уявлення про те, що раціо­нальне використання коштів -  основа сталого розвитку суспільства; розвивати прагнення формувати спо­живчу культуру в дітей був направлений тренінг на тему «Бережливі та економні».

Заслуговує на увагу колективний перегляд вихователя старшої групи № 8  Данилюк С.М. «Відкриття супермаркету Гривня». Під час сюжетно-рольової гри діти обирали і втілювали ігрові ролі, творчо підходили до розв’язання нестандартних ситуацій, розширили знання про професії у сфері торгівлі, формували уявлення про потреби людей, про рекламу як засіб привернення уваги до товару.

Провідне місце в системі економічного виховання дітей посідають заняття з логіко-математичного розвитку дошкільників. Педагоги усіх вікових груп проводять заняття з логіко-математичного розвитку в першій половині дня 1 раз на тиждень за загальним розкладом занять, крім того планують роботу і в повсякденній діяльності у формі: дидактичних, сюжетно-рольових ігор, індивідуальної роботи, читання художньої літератури, бесід. Хоча, варто констатувати, що недостатньо уваги приділено педагогами усіх вікових груп використанню ігор-стратегій,  дидактичних завдань та вправ, розвиваючих ігор по ознайомленню дошкільників із сучасними професіями.

Варто відмітити, що організована робота творчої групи «Формування економічної компетентності дошкільника на різних вікових етапах» протягом 2016-2017 н.р. сприяла  усвідомленню педагогів концептуальних засад модернізації дошкільної освіти, формуванню творчого підходу до реалізації завдань економічного розвитку  дітей на різних  вікових етапах відповідно вимог Міжнародної програми соціальної та фінансової освіти дітей «Афлатун», розширила та систематизувала знання педагогів про специфіку діяльності вихователя, спрямованої на формування соціально-фінансових навичок з урахуванням сучасних соціальних умов. Педагоги опрацювали основні елементарні економічні терміни та пояснення їх для дітей, визначили види ігор економічної спрямованості: сюжетно-рольові, розвивально-дидактичні, ситуативні, ігри-стратегії, розробили та створили заняття економічної спрямованості для  дітей дошкільного віку (за програмою «Афлатун»), виготовлення практичного посібника «Грошові одиниці країн світу».

Належна увага приділяється наступності в роботі школи і дитячого садка, яка передбачає об’єднання комплексів організаційних та навчально-виховних заходів. Протягом 2016-2017 навчального року вихователі старших груп № 4, № 6 і  № 8 (Каюк С.М., Кагальняк І.П., Ізгорєва О.В., Тарнапольська М.І., Данилюк С.М., Романовська О.Б.) проводили роботу щодо психологічної підготовки дітей до шкільного навчання, яка торкається як інтелектуальної, так і емоційно-вольової та мотиваційної сфери. Дбали вони також і про фізичний розвиток дітей, зміцнення і загартування дитячого організму. В групах  створені умови для побудови навчального процесу згідно вимог  програми за освітньою  програмою для дітей від двох до семи років  «Дитина».

Діти  мають  достатній обсяг знань і уявлень про навколишній світ, та достатній рівень сформованості мислительних операцій та мовлення. Вони добре орієнтуються в найближчому оточенні, родинних звязках, природних явищах.

Мають діти  знання з грамоти: диференціюють голосні, тверді і м’які  приголосні звуки, розрізняють поняття слово, звук, склад, речення тощо. Хоч багато  дітей  допускають помилки при звуковому аналізі слів, відчувають труднощі при диференціюванні  твердих  і м’яких  приголосних  звуків. Із  27 дітей  групи № 4 - 25  знають всі літери, вміють  читати 15. В групі № 6  із  дітей  знають літери – 25, і 15 дітей  уміють читати. В групі №8 майже всі діти  уміють читати – 23 дитини з 26 обстежених.

 За результатами обстеження рівня мовленнєвого та логіко-математичного розвитку дітей, із обстежених 25 дітей групи  № 6: 14% мають високий рівень мовленнєвого розвитку, 12% - середній і  6% - низький. У групі № 4 обстежено 27 дітей і з них 37% мають високий рівень мовленнєвого розвитку, 56- середній і 7% - низький. У  вихованців групи №8 рівень мовленнєвого розвитку високий - 50%, у 35% - середній, 15% - низький. Найважчим для дітей виявилось добирати слова, що виражають обгрунтування, пояснення, здійснювати усний звуковий аналіз слів. 

Суттєвим напрямом роботи дошкільного закладу і школи є просвіта батьків, співпраця з родинам вихованців. Протягом року родини отримували теоретичну і практичну допомогу від педагогічних колективів обох ланок освіти. Проводились консультації, батьківські збори з участю вчителів, круглі столи, усні журнали,   та інші форми роботи з батьками. В роздягальній кімнаті групового приміщення були оформлені стенди-куточки «Напередодні школи», «Скоро до школи» матеріали яких систематично оновлювалися.

Протягом навчального року проводились дні відкритих дверей в нашому закладі. Відповідно взаємодіяли педагогічні колективи. Проводилась спільна ділова гра на тему «Зміцнення здоров’я майбутніх школярів засобами фізичного виховання», який сприяв підвищенню рівня професійної компетенції педагогів щодо збереження та зміцнення здоров'я дошкільнят засобами фізичного виховання; поглибленню знань про основні засоби та умови фізичного виховання дітей у ДНЗ та школі, створенню належного розвивального (фізкультурно-оздоровчого, природного й соціального) середовища.

      Розуміючи вплив родини на виховання дітей, педагоги закладу активно співпрацювали з батьками, вчасно відгукувались на їхні запити, залучали членів сімей до навчально-виховного процесу груп та життя садочку. З цією метою проводилися різноманітні форми роботи. Високу ефективність мали такі заходи, як загальні батьківські збори - батьківські посиденьки «Спільна взаємодія дошкільного закладу і сім’ї у формуванні культури здоров’я дітей»,  родинні свята та розваги «Український ярмарок», «Супер татусь», «Коляду співаймо - Різдво стрічаймо», «Великодні дзвони», музично-інтелектуальний турнір «Тріо бандуристів». Ефективною була робота школи для молодих батьків.  Такі заходи не лише посилили активність батьків у навчально-виховному процесі, а й сприяли процесам формування моральної атмосфери сучасної сім’ї, внутрішньосімейним стосункам, родинним традиціям, налагодженню повноцінного родинного спілкування. Так у міському конкурсі «У колі дружної родини» отримав перемогу досвід сім’ї Халяви-Францужан вихованця  закладу ( ІІІ місце). 

Однією із ефективних додаткових форм організації освітнього процесу в умовах дошкільного навчального закладу є гурткова робота, яка спрямована на задоволення потреб та інтересів дітей до певного виду діяльності, виявлення та розвиток у них загальних та спеціальних здібностей. З огляду на це, у дошкільному закладі протягом поточного навчального року функціонували такі гуртки: «Розвиваємо логіку», «Розумахи» (логіко-математичний), «Музична парасолька» (вокально-хореографічний), «Грація» (фізкультурно-оздоровчий),«Чомусики-дослідники» (пошуково-дослідницька діяльність). Підсумком роботи  гуртка «Музична парасолька»  стала  участь у міському конкурсі «Чарівна квітка» вихованця старшої групи №8 Огороднійчука Ігоря в номінації «Вокал»  .

       Вихованці закладу є учасниками чемпіонату з різних видів спорту «Старти надій», а вихованка групи № 8, Некротюк Поліна, зайняла ІІІ місце у  номінації спортивні танці з елементами  хіп-хопу. Вихованці закладу здобули перемогу у міському конкурсі «Зимова феєрія» з композицією «Солодкі миті року, що минає».

В ході комплексного  контролю, проведеного в старшій групі  № 4, підсумкової, тематичних та епізодичних  перевірок  протягом навчального року, співбесід  з дітьми виявилось, що багато дошкільнят добре засвоїли матеріал з математики, грамоти, природи. Вихователі працюють над розвитком у дітей логічного мислення. Але, як показали спостереження, акценти змістились  в бік математичного та мовленнєвого розвитку дітей, а питанням формування творчих та технічних здібностей, продуктивного та критичного мислення, цілісної картини світу приділяється недостатньо уваги.

        З огляду на зміни, які відбуваються в суспільному житті, значно зростає важливість нового інтеграційного підходу до розвитку виховання і навчання дітей, підвищення інтересу дітей до праці інженера, як необхідного важеля для розвитку країни.

       При аналізі  стану  захворюваності дітей виявилось, що  за 6 місяців 2015 року  у закладі було зареєстровано 50  випадків  загальної захворюваності серед дітей. 

  А за 6 місяців 2017 року  зареєстровано 46 випадків  загальної захворюваності серед дітей.   Отже відзначається  зниження захворюваності. 

       Але результати поглибленого медичного огляду  дають змогу побачити , що збільшилась кількість дітей з  захворюваннями  кістково-м’язової системи, захворюваннями  ЛОР органів і дихальної системи, з розладами зору тощо.

Отже, поряд з успіхами колективу в дошкільному закладі є ряд питань, які потребують подальшого вдосконалення.

    Зокрема:

-         сучасного підходу до виховання та розвитку творчої особистості, в напрямку художньо - естетичного розвитку дошкільників;

-         вдосконалення фізкультурно-оздоровчої роботи  з врахуванням гендерного підходу;

-         необхідність в оновленні форм та методів роботи з дітьми по ознайомленню з сучасними професіями та ранньої профорієнтації дошкільників

 


Новини

Сонечко

Архів новин