Наш навчальний заклад


Річний звіт про діяльність
Версія для друку
 
 Звіт завідувача КЗ «ДНЗ №73 ВМР» про роботу закладу

 у 2021-2022 навчальному  році.

 Заклад дошкільної освіти №73 здійснює освітню  діяльність відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту», Статуту КЗ «ДНЗ №73 ВМР», затвердженого рішенням міської ради №531 від 23.12.2016 року.

       Зміст освітнього процесу визначається Базовим компонентом дошкільної освіти. Педагогічний колектив працює за  програмою виховання і навчання дітей від двох до семи років  «Дитина».

       Слід зазначити, що 2021-2022 навчальний рік  проходив в складних умовах: це  адаптивний карантин через епідемію коронавірусу, а з 24.02.2022 року в умовах воєнного стану. Такі складні умови похитнули сталий спосіб життя як педагогів, так і дітей та їхніх родин. Ми вимушені шукати змогу не переривати освітній процес. Семінари, консультації, колективні перегляди,  батьківські збори та інші форми роботи проводились у режимі онлайн з використанням програми  Zoom, (відеоконференції),  Viber-груп, групи у мережі  Facebook та сайту закладу.

       Протягом  минулого навчального року педагогічні працівники закладу  приймали  активну участь у методичній роботі міста. Вихователь-методист О. Колосова, як керівник міської школи «Стажер-вихователь «Дебют», презентувала досвід організації ігрової та пошуково-дослідницької діяльності дошкільнят, в ході онлайн занять з молодими вихователями міста. Для них була організована та проведена з дітьми середнього дошкільного віку гра-стратегія «Молочна країна» ( вихователь Данилюк С.М.). Світлана Миколаївна поділилась досвідом як вчити дітей обирати тему, формувати предметно-ігрове середовище, розвивати план гри, розподіляти ролі та обов’язки, реалізовувати ігрові образи.

Наш заклад освіти презентував форми роботи з малюками та педагогами під час міського методичного об’єднання для вихователів молодших груп на тему: «Сучасні форми організації освітнього процесу». Вихователем А. Островською в ході освітньої ситуації «Діток гарбузи бокаті запросили погуляти» були систематизовані, поглиблені та узагальнені знання про овочі, а саме – гарбуз. Діти активно шукали відповіді на запитання: як зробити гарбузовий сік, чи проросте гарбузове насіннячко, чи можна з насінинок створити осіннє дерево, яку пісеньку заспіває гарбузик. З педагогами була проведена «Корисна програма: Така знайома і незнайома гарбузова родина». Проведений захід сприяв мотивації вихователів до креативної, інноваційної діяльності, до обміну досвідом організації різних форм роботи з дошкільниками. Слід також зауважити, що проведення методичної роботи онлайн підвищує мовний імідж педагога, який є складовою професійного портрету сучасного вихователя.

         Вихованці закладу є активними учасниками міського онлайн-конкурсу «З Україною в серці» у рамках фестивалю дитячої творчості «Сяйво талантів». 

Творчий підхід та індивідуальність виконавців були представлені у номінації художнє читання. Дякуємо учасникам: Добровольській Кароліні, Мацковій Мирославі, Собко Поліні, Ядвіжину Богдану, Тимофію Коноводову, Кузьменко Соломії. Подякою також відзначено Васильченко Поліну, в номінації вокальний жанр та Трух Аріну в номінації інструментальний жанр. Переможцями у І турі конкурсу стали: - у номінації «вірші патріотичного спрямування -  Анна Цяпало; в оригінальному жанрі– Олійник Богдан; в хореографічному жанрі у номінації спортивний танок– Анна Сеник.  

          Колектив закладу нагороджений грамотою департаменту освіти Вінницької міської ради за творчий підхід та активну участь у челенджі «Тобі, моє місто!»

Педагогічні працівники протягом року приймали участь у роботі методичних об’єднань міста, майстер-класах в режимі онлайн. Участь педагогів закладу у цих заходах сприяла підвищенню їх фахового рівня, прагненню до самовдосконалення.

 Відповідно до перспективного плану підвищення кваліфікації педагогічних працівників КЗ «ДНЗ № 73 ВМР» вихователі Данилюк С.М., Іванова Н.П., асистент вихователя Кюварі М.С. пройшли курсову перепідготовку при КЗВО «ВАБО». Атестація педагогічних працівників була проведена у відповідності до вимог Типового положення про атестацію педагогічних працівників. За результатами атестації вихователю Романовській О.Б. було встановлено відповідність раніше присвоєному 11 тарифному розряду, вихователю Олійник Т.А. присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії», вихователю Островській А.П. було встановлено відповідність раніше присвоєному 11 тарифному розряду та відповідність раніше присвоєному педагогічному званню «вихователь- методист».

        Значну увагу приділяють педагогічні працівники закладу  роботі з питань самоосвіти. Опрацьовані актуальні питання організації освітнього процесу, проведені звіти та презентації напрацьованих матеріалів. Результатом проведених заходів є зростання професійної компетентності та прагнення  педагогів до постійного самовдосконалення.

       Всі процеси діяльності ЗДО взаємопов’язані і функціюють як цілісна система. Тому системним має бути підхід до забезпечення якості освітнього процесу. У закладі розроблено Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти, та розпочато її запровадження.  Вона передбачає сукупність умов, процедур та заходів, що забезпечують ефективність освітніх і управлінських процесів, які безпосередньо впливають на якість освітнього процесу, формування ключових компетентностей дітей раннього та дошкільного віку, сприяють всебічному розвитку особистості.

        З метою ефективного формування рівня життєвої компетенції дітей, педагогічний колектив закладу у 2021-2022 навчальному  році працював над такими пріоритетними завданнями:

- активізація мовленнєвої діяльності дошкільників шляхом інноваційних методів навчання, розв’язання проблемно-пошукових освітніх ситуацій та розвитку критичного мислення;

- створення сприятливого освітнього простору для реалізації засад екологічної свідомості в контексті стратегії сталого розвитку, інклюзивної освіти;

- розвиток ігрової компетентності дітей, продовження реалізації інтегративного підходу до побудови освітнього процесу засобами STREAM-освіти, та створення умов для удосконалення розвивального середовища відповідно до міжнародних стандартів;

- оптимізація рухової активності дошкільників; продовження роботи над звичкою дотримуватись правил індивідуальної гігієни з метою набуття вихованцями практичних умінь та навичок здоров’язбережувальної компетенції;

З метою виконання основних завдань річного плану та методичного зростання педагогічної майстерності педагогів, в закладі проводилась чітка, систематична, різноаспектна за змістом методична робота.

Вдало поєднанні колективні, групові та індивідуальні форми методичної роботи  сприяли ефективному росту фахової майстерності педагогів. Онлайн-сервіси допомагають «іти в ногу з часом» та урізноманітнювати методичну роботу з педагогами. Педагогічний колектив знаходився в пошуку використання інноваційних методів та прийомів освітньої діяльності з дітьми, спираючись на педагогіку партнерства, а саме: надавати дітям право вибору; чути дітей, іти за ними; стимулювати до пізнавальної діяльності, тощо. Педагогічний турнір «Ласкаво просимо до театру» допоміг привернути увагу до алгоритму ознайомлення дошкільників з театральним мистецтвом. Сприяв обміну досвідом, упровадженню квест-технологій в роботу з дітьми тренінг «Математична скарбничка». Воркшоп «Картина, що розмовляє» допоміг розкрити ефективні методи та прийоми організації навчання дошкільнят складанню розповідей за сюжетною картиною.

Відкриті заходи, тематичний контроль протягом року показав, що вихователям вдається поступово долати стереотипи використання стандартних занять і сміливо впроваджувати заняття інтегрованого типу, що в свою чергу підвищує рівень результативності освітнього процесу.

Для розвитку у дошкільників потреби в мовленнєвому спілкуванні педагоги використовують такі методи і прийоми: ранкові привітання; створення проблемних ситуацій; розігрування художніх творів у формі діалогу; налагодження вихователем емоційно-особистісних стосунків з кожною дитиною, індивідуальний підхід до дитини у процесі мовленнєвого спілкування. Широкий діапазон комунікативних навичок формується у дошкільників під час ігрової діяльності, а саме під час розгортання сюжетів творчих ігор.

Можна констатувати, що практично у всіх вікових групах прослідковується невимушеність та розкутість дітей на заняттях і в повсякденній діяльності.  Діти можуть сидіти за столами або на стільчиках півколом, навпроти один одного, вільно спілкуватися з педагогом, однолітками. Так, під час мовленнєвих ігор дітям старших груп пропонують придумати слова-звернення з проханням, подякою, компліментом, вибаченням, яке   виконується у парах, і вони справляються з цим завданням. Хоча слід зазначити, що ці комунікативно-мовленнєві  завдання  викликали у дітей деякі труднощі: недостатній словниковий запас, скутість,  відсутні інтонаційні засоби виразності.   Тому дітей шостого року життя, вихователі вчать  оволодівати різними формами мовленнєвого етикету за допомогою серії дидактичних ігор «Все про етикет».

Педагогічна діагностика старших дошкільників за освітнім напрямом «Мовлення дитини» показала, що позитивна ознака сформованості комунікативної та художньо-мовленнєвої компетенції проявляється часто приблизно у 67% вихованців, ознака чітко сформована та проявляється постійно у 15% дітей,  виражена неяскраво, проявляється іноді  у 18%.   

Слід зазначити, що в усіх вікових групах створено поліфункціональне ігрове середовище, яке мотивує та забезпечує свободу вибору для розгортання творчих ігор. Організовуючи гру, вихователі не лише дбають про створення та оснащення ігрового простору з урахуванням віку дітей, а й вивчають їхні інтереси, ігрові уподобання; визначають та застосовують прийоми залучення до гри, зацікавлення нею дітей, роз’яснюють хід і правила гри, дії учасників та їхню поведінку, визначають позитивні або негативні прояви у взаєминах, поведінці тощо. Кожен день в середніх та старших групах планується одна сюжетно-рольова гра, виключення дні, коли відбувається піший перехід та театралізовані ігри. Педагоги збагачують зміст гри, формують уміння організовувати спільні ігри (разом складати сюжет, комбінувати події у певній  послідовності та узгоджувати їх з партнером). 

Результатом такої різнопланової роботи є знання дітьми назв різноманітних професій   та   інструментів праці. Старші дошкільнята уже самостійно добирають  предмети та атрибути відповідно до визначеної ролі. Наявність ролі в грі означає, що в своїй свідомості дитина ототожнює себе з тією або іншою людиною і діє в грі від його імені: відповідним чином використовуючи ті чи інші предмети, вступає в різноманітні відносини з іншими граючими.  Роль виражається в діях, мові, міміці. І цінним є те, що часто спостерігається самостійне застосування дітьми нових способів вирішення ігрової задачі, відображення в грі нових сторін суспільного життя.

Слід відзначити колективний перегляд, вихователя Олійник Т.А., на тему: «Збагачення ігрового досвіду дітей через ознайомлення з природнім та суспільним довкіллям». Характерною особливістю розвитку творчої гри дошкільнят є відсутність ігрових правил, які б регулювали поведінку її учасників. Малюки під керівництвом педагога влаштовували дитячий садок для пінгвінів. Під час гри вони вчились відтворювати ігровий задум, сюжет, наповнювати гру змістом.

Екологічні знання діти отримують у пізнавальній діяльності. Її основними видами є екологічні екскурсії, спостереження, прогулянки, освітні ситуації, інтегровані заняття. Щочетверга, відповідно до орієнтовного розкладу освітньої діяльності в кожній віковій групі проводились заняття, а зараз  організовуються в форматі онлайн-зустрічей та відео-занять, з пріоритетом соціо-природознавчого напрямку.

Протягом року педагоги збагачували естетичні враження дітей, розвивали інтерес до природного оточення. Проведена робота сприяла розвитку мислення і мовлення вихованців, формуванню системи початкових знань про доступні об’єкти та явища природи; розкривала можливості для самостійного застосування набутих знань у грі, нескладного експериментування; формування потреби у дбайливому ставленні до природи.

Оперативні та комплексний контроль показали, що перевагу вихователі надають безпосереднім методам: спостереженню, експериментуванню, грі та праці в природі. Словесні методи допомагають осягнути незрозуміле, пояснюють доцільність і спрямовують на відповідальне ставлення до природи.

Творчий розвиток дітей реалізують через ігри, які організовують діти з різними об’єктами та явищами природи, фантазування на тему природи у зображувальній діяльності, нескладне експериментування з природними матеріалами - листям, квітами, плодами

Одним із пріоритетних напрямів освітнього процесу в закладі залишається фізичне виховання дітей, спрямоване на охорону і зміцнення здоров'я, підвищення опірності і захисних сил дитячого організму, формування життєво важливих рухових умінь та навичок, розвиток фізичних якостей і забезпечення належного рівня фізичної підготовленості й фізичної культури, виховання стійкого інтересу до здорового способу життя.

У процесі життєдіяльності дітей у закладі використовується комплекс різних засобів: фізичні вправи (гімнастика, ігри, елементи спорту і туризму), природне середовище (повітря, сонце, вода), гігієнічні чинники (режим харчування, сну, занять і відпочинку, гігієна одягу, взуття, обладнання тощо).

Російська загарбницька війна поставила під загрозу те, що ми всі так бережно плекали - щасливе дитинство наших вихованців, внесла корективи у наше повсякденне життя і звичайно організацію роботи з дітьми. Зараз дошкільні заклади міста в більшості працюють в дистанційному режимі, як і наш заклад освіти. Першочерговими завданнями у воєнний час є:

- налагодження ефективної комунікації учасників освітнього процесу;

- організація освітнього процесу в ЗДО для всіх дітей;

- надання педагогічної підтримки дітям раннього та дошкільного віку, у тому

числі й з особливими освітніми потребами, їхнім батькам;

- здійснення інформаційної підтримки та психологічного супроводу

учасників освітнього процесу.

Тому, в умовах воєнного стану робота педагогів скоординована в наступних напрямках: самоосвіта, робота з дітьми, взаємодія з родинами вихованців. Всі педагоги нашого закладу долучились до дистанційної роботи, маючи вже досвід роботи під час запровадження карантину. Цікаві та доступні форми роботи з дітьми усіх вікових груп розміщені у Viber-групах, групи у мережі Facebook та сайті закладу. Слід відзначити всіх педагогів, які опанувавши додаток inshot (іншот) створювали відеозаняття, навчально-розважального характеру. Відео-зустрічі з використанням програми Zoom (відеоконференція) сприяли налагодженню партнерських відносин з родинами вихованців. Як результат співпраці – арт-майстерні, які довели дієвість дистанційної роботи в нашому закладі.

Третій рік поспіль ми впроваджуємо інклюзивне навчання та шукаємо інструменти поліпшення його ефективності. З метою забезпечення методичного супроводу впровадження інклюзивної освіти в закладі, була створена координаційна група, яка працювала над розробкою плану дій щодо методичного та психолого-педагогічного супроводу, розвитку інклюзивних підходів у освітньому процесі, інтегруванням їх у щоденну практику роботи. З особливими дітьми в інклюзивних групах № 6 (середня) та № 5 (старша), працюють асистенти вихователів та спеціалісти: психолог, дефектолог, реабілітолог, логопед. Заняття з дітьми проходили відповідно графіка. Цьогоріч робота з вихованцями з особливими освітніми потребами будувалась з урахуванням  визначених рівнів підтримки. Слід відзначити, що пізнавальний розвиток дітей з особливими освітніми потребами має позитивну динаміку. Проте, виконати заплановану роботу в повному обсязі нам не вдалось.

Відповідно до Закону України «Про охорону праці» адміністрація закладу спільно с профспілковим комітетом працюють над впровадженням державної політики в галузі охорони праці. Весь освітній процес здійснювався, з дотриманням  вимог нормативних документів з питань охорони життя і здоров’я дітей дошкільного віку. Завідувачем В. Гуменчук, вихователем – методистом О. Колосовою, заступником завідувача з господарства Л. Гаврилюк регулярно і своєчасно проводилися інструктажі, навчання по дотриманню ТБ та ППБ, дане питання систематично розглядалося на педгодинах, виробничих нарадах. Певна робота проводилася з дітьми та їх батьками щодо попередження дитячого травматизму. Випадків дитячого травматизму під час організації освітнього процесу протягом року відсутні. 22 квітня було здійснено перевірку знань працівників закладу з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності. В травні, в рамках Тижня безпеки дитини було проведено обєктове тренування.

        Рівень підготовки до школи дітей старших груп, зважаючи на реалії нашого сьогодення, був вивчений не на належному рівні. Проте аналіз результатів освітньої діяльності педагогів старших груп показав, що дошкільнята виявляють пізнавальну активність, спостережливість та винахідливість.

Особливо слід зазначити роботу старших груп №3 (вихователі Глушич І.В., Чельнікінв А.В.), та групи № 13 (вихователі Ковальова М.Ю., Логоша Б.М.). Щодо формування мовленнєвої компетенції, то результати показали, що  більшість дітей називають предмети та явища навколишнього світу, їх дії, ознаки, групують їх за ознаками. У групах визначається позитивна динаміка щодо вільного володіння основними комунікативними навичками, вмінням ініціювати і підтримувати розпочату розмову. На жаль, значна частина дошкільнят не засвоїли засобів художньої виразності твору, застосовуючи прийоми уявлюваної ситуації, словесного малюнка, діалогу з персонажами твору, не можуть назвати та впізнати сучасних письменників.

Наслідки підсумкових занять свідчать, що у більшості випускників розвинене диференційоване сприймання, логічне мислення, володіння розумовими діями аналізу, синтезу, порівняння, узагальнення, необхідних для свідомого засвоєння знань про навколишній світ. Діти уміють розв’язувати нескладні логічні та математичні задачі, виділяти звуки, розрізняти просторові і кількісні відношення речей. Достатня сформованість мислительних операцій у дітей дозволяє їм оперувати наявними знаннями: порівнювати, знаходити спільні і відмінні ознаки, об’єднувати в групи за схожістю, тобто робити елементарні узагальнення та користуватись найбільш уживаними узагальнюючими  словами-поняттями.

         Успішній підготовці дітей до шкільного життя сприяє тісна співпраця з педагогами ЗОШ №10. Цьогоріч вихователь старшої групи Ірина Глушич мала змогу провести урок у першому класі школи, що допомогло їй відчути, яких саме знань і вмінь потребують майбутні першокласники.

         Велику увагу працівники закладу приділяють  естетичному вигляду груп, коридорів, всіх приміщень закладу, дбають про змістовне і комфортне   перебування в ньому вихованців. За державний кошт обладнана і поповнюється ресурсна кімната для занять дітей з особливими освітніми потребами. Також з міського бюджету були виділені кошти на гідравлічне випробування та промивку теплового обладнання, повірку манометрів і термометрів, перевірку контуру заземлення електрообладнання, перезарядку вогнегасників, зрізування дерев, випробування системи пожежогасіння, придбання деззасобів. 

          Приємно, що  батьки не стоять осторонь, а приймають активну участь у цій роботі.  В групах № 11,12,13 придбали стільчики для дітей.  Практично у всіх групах стараннями батьків оновлювались іграшки для дітей, дидактичний матеріал. Іграшковими меблевими осередками поповнились групи №4, 8. Слід відзначити батьківські колективи груп 1,3, 4,6, 12, 13 які дбають  про оновлення посуду. Для святкового оформлення зали та груп були придбані ялинки та новорічні прикраси, що сприяло створенню радісного святкового настрою у дітей.

Також за благодійні кошти  придбана електромясорубка для харчоблоку, відремонтована пральна машина.

       Розвивальне середовище у всіх групах постійно поповнюється ігровим та дидактичним обладнанням. Батьківські колективи груп №4 , 5 придбали ламінатори, а в групу № 9 – принтер. Що допомагає вихователям у виготовленні дидактичного матеріалу до занять. Батьки забезпечують дітей матеріалом для художньо-продуктивної діяльності. Також з допомогою батьків заклад забезпечується мийними засобами. Звіт про благодійну допомогу щомісячно висвітлюється на сайті закладу.

        На даний час наш заклад має гарний, сучасний, ошатний вигляд. І велике прохання берегти те, що зроблено для наших дітей в групах, в коридорах, в залі, на майданчиках. Але ті невеликі проблеми, які виникають, нам вирішувати треба. В кожній групі вони є, і вони різні. Є проблеми у закладу в цілому. Це придбання миючих і медичних засобів для невідкладної допомоги, ремонт обладнання, завезення піску, оновлення посуду на харчоблоці. Дуже хочеться оновити декорації для оформлення свят і розваг у залі. Надіюсь після перемоги ми обовязково вирішимо ці проблеми. Адже наші діти варті найкращого.

          Велика увага приділяється організації харчування дітей. У закладі впроваджується система HACCP для  забезпечення безпечності продукції на всьому шляху харчового ланцюга. З цією метою була розроблена відповідна документація, придбане необхідне обладнання. У березні 2021 року, уряд затвердив «Порядок організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку». У ньому передбачені зміни, які ми впроваджуємо з вересня місяця. Вони спрямовані на забезпечення здорового харчування дітей, зокрема збільшення у дитячому раціоні овочів і фруктів, зменшення солі і цукру. Це велика і відповідальна робота медперсоналу, кухарів, всіх, хто відповідає за харчування дітей у закладі

        Протягом року заклад було забезпечено усіма необхідними продуктами: м’ясними, рибними, молочними, овочами , фруктами, крупами, хлібобулочними виробами. Харчування дітей здійснюється відповідно до норм, затверджених постанови Кабінету Міністрів України від 24.03.2021 р. № 305.  Дітям пропонується 3- х разове харчування, влітку 4-х разове. Старша медсестра дотримується перспективного збалансованого меню, яке є окремим на кожну пору року.  Наші кухарі досвідчені і вмілі  спеціалісти, вміють приготувати смачні  та корисні страви з наявних продуктів. Вони опанували нове обладнання. Омлети, запіканки готують у пароконвектоматі. До їх послуг холодильники, електроплити, електрокотли, електром’ясорубка, тістоміс, електронні ваги тощо.

 Новини

Сонечко

Архів новин