Наш навчальний заклад


Сторінка здоров’я
Версія для друку

Сторінка здоров'я

  .

* * * * * * * * * * * * * * * *


Повноцінний сон - важливий елемент організації життєдіяльності

Важливе значення для нормальної життєдіяльності дитини має сон. Не випадково у цьому функціональному стані людина перебуває близько третини свого життя. Сон відіграє роль відновлювального процесу, під час якого відбувається "очищення" всього організму. Крім того, він необхідний для нормальної розумової діяльності, комфортного психологічного стану дитини. Читати статтю повністю >>

***

 

Вакцинація

Сьогодні ми знову звертаємо увагу на підготовку та орга­ні­зацію важли­вого профілактичного і про­тиепідемічного заходу спе­цифіч­но­го захисту населення від збудників інфекцій­них хвороб - імунопрофілактику. Проведення вакци­нації населення є вкрай важливою на тлі підвищеної уваги української спіль­ноти до негатив­них моментів, що можуть вини­кати при проведенні цих заходів, на­томість позитивний ефект най­оп­тимальнішого впливу на розвиток епідеміч­ного про­цесу при імунокерованих інфекціях залишають поза увагою суспільства.

Детальну інформацію щодо вакцинації викладено у розділі "Віртуальна бібліотека":

1. "Вакцинація дитини"

2. "Імунопрофілактика – важливий засіб захисту населення від інфекційних хвороб"

***

Виховання культурно - гігієнічних навичок

Останнім часом у дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах почастішали випадки отруєння дітей харчовими продуктами. З метою запобігання та недопущення випадків отруєння в нашому дошкільному закладі велика увага приділяється дотриманню інструкції з організації харчування дітей в дошкільних навчальних закладах від 21.06.2007р. №1/9-394. Читати статтю повністю >>

***

Застосування інноваційних здоров'язбережувальних систем і технологій у фізичному розвитку дошкільнят»

ORTO CHARNIG - сучасний вид спортивної зарядки для дітей дошкільного віку, а саме, виконання вправ та рухів під музичний супровід на спеціальних гумових доріжках ORTO.
Глайдинг - фітнес на тарілках. Його головна мета полягає у тому, щоб дитина завжди відчувала себе бадьорою.
Зокрема, в життя старших дошкільнят надійно увійшла оздоровча система хатха-йога. Заняття йогою вдосконалюють рухові вміння і навички дітей, зміцнюють м'язи тіла, формують правильну поставу, зберігають і розвивають гнучкість і еластичність хребта, рухливість суглобів, рівновагу, координацію рухів. Вправи (асани) переважно спрямовані на підтримку оздоровчого стану хребта. Статичні пози хатха-йоги можна використовувати окремими серіями на початку заняття, щоб підготувати організм дитини до фізичного навантаження і створити позитивний емоційний настрій. У комплексі корекційні вправи сприяють зміцненню м'язів плечового пояса, спини, черевного преса і ніг, еластичності зв'язок та сухожиль, гнучкості хребта і формуванню правильної постави. Виконання цих вправ знімає напругу, втому, розслаблює всі частини тіла і готує організм до подальшої діяльності.
Нашим вихованцям особливо подобаються заняття з викорстанням елементів хатха-йоги, оскільки заняття йогою швидше нагадують гру і грунтуються на наслідуванні, а асани викладаються в легкій доступній формі. Дітям не доводиться заучувати довгих і складних назв асан, замість них на занятті використовують ім'я того тварини або предмета, на який схожа поза: «коник», «журавель», «лук», «кішка». Це розвиває пам'ять, спостережливість і уяву дитини.

Оздоровчо-розвивальна програма з хатха-йоги складається з наступних розділів:

1. Дихання, його значення і тренування дихання. На диханні робиться акцент у всіх позах і під час виконання динамічних вправ.
2. Вправи для шийного відділу хребта і верхніх кінцівок. Зміцнюють м'язи шийного відділу хребта і рук. Допомагають краще адаптуватися до змін атмосферного тиску.
3. Вправи для грудного і поперекового відділів хребта, які впливають на м'язи черевного преса, спини і тазу.
4. Вправи для м'язів спини і нижніх кінцівок. Покращують гнучкість хребта і зміцнюють його м'язи, сприятливо впливають на внутрішні органи.
5. Вправи, спрямовані на зміцнення всього хребта, покращують стан всього організму, зміцнюють м'язи черевного пресу і покращують їх координацію. Діють заспокійливо, знімають втому, нервову напругу, допомагають концентрувати ся і чинити опір стресовим впливам.
6. Вправи у положенні стоячи на рівновагу тіла.
7. Вправи для розвитку гнучкості і рівноваги. Допомагають при сколіозі, вирівнюючи хребет і розслабляючи скорочені м'язи, впливають також на рівновагу і гармонію психофізичних сил.
8.«Привітання сонцю» - динамічна вправа, комбінована зі статичними позами. Допомагає виробити і зміцнити навички правильного дихання у координації з рухами.  9. Релаксація і вправи на релаксацію. Добре компенсують можливу психічну і фізичну втому. Їх можна виконувати після деяких важких вправ або протягом дня.
З дітьми дошкільного віку можливе застосування таких засобів гімнастики хатха-йога: віньяса, асани, пранаяма, релаксаційні вправи, психофізичні заняття.
Віньяса - це фізична вправа, яка виконується в комплексі з основним рухом і синхронізоване з диханням. Синхронізація руху і дихання призводить до підвищення впливу вправи на організм, розвитку загальної витривалості. Віньяси розвивають динамічну силу, координацію і витривалість.

За динамічними характеристиками віньяси поділяються на кілька груп:
 
1)за напрямом руху - односторонні і двосторонні;
2)за кількістю повторень - одноразові і багаторазові. Від кількості повторення циклів залежить сумарний психоенергетичний ефект;
3)за кількістю рухомих ланок тіла - одноелементні і групові;
4) за швидкістю,яка залежить від стилю тренувальної програми (Ха,Тха або Хатха);
5) за впливом на форму тіла - симетричні або асиметричні;
6) по відношенню до сили протидії - долаючі та поступливі;
7) за напрямком руху хребта в просторі - без зміни і зміною;
8) за впливом на хребет -з деформацією і без деформації.

Асани-це пози йоги,які призначені для очищення енергетичних каналів і впорядкування думок . Це техніка контролю над тілом і концентрації уваги на ньому. Асани - статичні фізичні вправи, але статично вони виглядають тільки зовні. Фіксація тіла потребує м'язових включень для її утримання і пов'язана з процесом стомлення. У цьому випадку динаміка фізіологічних змін в організмі обумовлене зростаючою м'язовою втомою. За допомогою асан розвиваються: статична сила (за рахунок підвищенням навантаження), статична витривалість (збільшення часу на виконання), гнучкість.
Є дослідження, в яких експериментально доведено, що поза тіла за принципом зворотнього зв'язку є одним з факторів, що впливають на емоційний стан і поведінку людини. У статичних позах відбувається усвідомлений і ціленаправлений вплив на інтенсивне формування соматичної (тілесної) пам'яті, що у подальшому сприяє більшій усвідомленості тілесних відчуттів, і у свою чергу, розвитку координації.
Концентрація уваги при виконанні асан допомагає оптимізувати систему сенсомоторної регуляції.
Чим вищою є концентрація уваги, тим менше зусиль потрібно для виконання пози, виробляється здатність до зосередження. Пози на рівновагу найбільш ефективно тренують увагу.
Пранаяма (контрольоване дихання) - впливає на функціонування систем організму і психіку, здійснює контроль за процесами мислення,сприяє врівноваженню фізичних і психічних процесів. Численні наукові дослідження підтверджують, що спеціально підібрані дихальні вправи мають значний оздоровчий вплив на організм: зміцнюють дихальний апарат, розвивають дихальні м'язи, підвищують здатність до подолання гіпоксичних навантажень, сприяють профілактиці хронічних і гострих респіраторних захворювань і підвищують аеробну і анаеробну працездатність.
Свідомо керуючи такими параметрами дихання, як глибина, частота, співвідношення часу видиху і вдиху, час затримки дихання, ємність після повного вдиху і видиху, можна впливати на ті чи інші фізіологічні процеси в організмі. З диханням пов'язані звукові вібрації (мантра: 1 .Х-А-О-У-М-м-м 2. м-м-М-А-А-Х-Х), температура, внутрішній тиск, сигнали прямих і зворотніх зв'язків, плавність дихання.
При вдиху системи організму стимулюються, при видиху - виводяться токсини, затримки - енергія розподіляється по всьому організму. Застосування релаксаційних вправ з затримкою дихання спрямовано на вдосконалення функцій розслаблення скелетних м'язів. Комплекс вправ використовується у заключній частині заняття, де використовується функціональна музика (звуки природи, що сприяють активізації релаксаційних механізмів).
Розвиток високої переносимості гіпоксичних навантажень сприяє: запобіганню синдрому гострої застійної недостатності кровообігу, підвищенню резистентності мозку до надзвичайних подразників, запобіганню депресії скорочувальних функцій серця після стресу, гальмуванню деяких алергічних захворювань і пов'язаних з ними імунодефіцитних станів. Вправи на гіпоксію (затримку дихання) врівноважують нервові процеси, сприяють корекції біологічно активних речовин в стінках капілярів легеневої тканини, а від них залежить надійність роботи нирок, регуляція артеріального тиску, процесів обміну, а також імунна функція організму. При виконанні вправ на затримку дихання вихідне положення (стоячи, лежачи, сидячи) обирається довільно . 

Використання засобів оздоровчої системи хатха-йога у фізичному вихованні дітей дошкільного віку
 
Хатха-йога - це комплексна оздоровча система, яка сприяє розвитку та відновленню людини, система фізичного, розумового і духовного загартування. На думку фахівців, хатха-йога не тільки удосконалює тіло і органи чуття, але є засобом психорегулюючого тренування, розслаблення, концентрації уваги на «внутрішніх» відчуттях і сенсу вправ .
Нами пропонуються нетрадиційні підходи до проведення занять з фізичного виховання, які засновані на використанні засобів оздоровчої гімнастики хатха-йоги з метою попереджень порушень опорно-рухового апарату і зміцнення здоров'я дітей. Включення оздоровчих поз йоги впливає не тільки на ті чи інші групи м'язів, а також на систему дихання і кровообігу. Дихальні вправи сприяють зміцненню міжреберних м'язів і діафрагми, що удосконалює дихальний механізм. Важливе місце в занятті займає психофізичне тренування, яке через розвиток уяви, створення уявного образу впливає на психом'язовий механізм, на соматичну і фізіологічну сфери організму.
Застосування елементів хатха-йоги передбачає дотримання певних методичних положень.

Послідовність рухів частинами тіла при заняттях йогою.

Оздоровчо-терапевтичний вплив вправ хатха-йоги спрямованих зверху вниз. Спочатку виконуються вправи, які впливають на м'язи голови, шиї, рук, тулубу, ніг. Всі вправи поділяються на статичні (асани), динамічні (віньяси) і вправи, що впливають на залози внутрішньої секреції, ендокринну систему. У комплексі вони розташовуються відповідно до їх терапевтичної спрямованості: від голови до ніг. Вправи послідовно виконуються у наступних положеннях: стоячи, сидячи, лежачи. При визначенні місця асани в комплексі необхідно пам'ятати, що спрямованість терапевтичного впливу вправ дотримується і всередині кожної групи. Тобто спочатку виконуються вправи у вихідному положенні стоячи, потім сидячи і лежачи. 

Дозування і порядок виконання.

Важливим питанням є дозування вправ, яке у більшості книг з йоги не обговорюється. Якщо не вказується, скільки разів виконується вправа, то її треба виконувати тільки один раз, а якщо вказано про необхідність повторення, то її треба виконувати тільки два рази. Є вправи, які виконуються із затримкою дихання, на максимальній паузі після вдиху або після видиху. При цьому,як тільки з'являються перші відчуття дискомфорту, треба відразу ж закінчувати виконання вправ. Дозування вправ гімнастики хатха-йога з дітьми дошкільного віку залежить від віку дитини, якості виконання нею вправи, фізичної підготовленості. Вправи виконуються 1-3 рази, але не більше 5-6 разів. На початку засвоєння нових рухів дозування вправ гімнастики хатах-йога може бути вищою, ніж в подальшому, коли воно буде якісно виконуватися, так як діти поступово усвідомлюють просторове розташування частин тіла і послідовність їх руху, узгодженість з ритмом дихання. У міру оволодіння правильною просторово-часової структурою рухів дозування зменшується. Однак за рахунок правильної синхронізації рухів частин тіла і дихання поступово збільшується час виконання вправи, а її темп уповільнюється.

Основи техніки безпеки на фізкультурних заняттях.
 
Необхідно поступово збільшувати дозування навантаження і поступово переходити від простих вправ до складних, від кількості рухів до їх якості. Найбільш вразливі місця - поперековий і шийний відділи хребта, коліна, лікті, пальці, тому необхідна обережність під час виконання вправ, а також - поступовість у збільшенні навантаження.
 
Приблизний зміст фізкультурного заняття з елементам хатха-йоги.
 

Підготовча частина заняття починається з оволодіння увагою дітей, яка подумки фіксується на будь-якому образі. Потім виконуються динамічні вправи на рівновагу, корекцію постави і плоскостопості. Дітям надаються позитивні установки на різні уявні образи, що сприяє концентрації уваги на власному тілі. Потім виконуються повільний біг тривалістю до 1,5-2хвилин, з переходом на ходьбу, стройові вправи.
Основна частина. Вправи гімнастики хатха-йога спочатку виконуються у вихідному положенні - стоячи, це може бути комплекс вправ «Привітання Сонця» або подібні до нього, які мають загальний вплив на весь організм. Перед початком його виконання необхідний додатковий психологічний настрій через слово на уяву дітей для виконання рухових дій. Стислими, точними фразами у формі невеликого оповідання педагог розповідає, для чого виконуються вправи і ніби подумки переносить дітей у цей образ.
Заключна частина. Проводиться гра або естафета невеликої інтенсивності, яка закінчується грою на увагу. В кінці заняття діти сідають у пози «лотоса», «по-турецьки» або лягають у пози «тигра», «шавасана» і під тиху, спокійну музику за допомогою психофізичного впливу (слова) здійснюється повна релаксація. Діти під дією своєї уяви переносяться в ліс, в гори, на галявини з квітами, до моря. Подумки розмовляють з квітами, птахами, природою.
Наповнюються любов'ю до оточуючого їх світу, до людей, батьків, тварин, себе. Вчаться відчувати, розмовляти зі своїм внутрішніми органами (серцем, печінкою, легенями), любити їх. Вчаться свідомо включати в роботу свою захисну систему, відчувати себе в єдності зі світом.
Ефективність використання різних вправ гімнастики хатха-йога з дітьми дошкільного віку досягається за умов дотримання відповідності між метою вправи, її структурою, взаємозв'язком з основними руховими діями і дозуванням вправи. Незнайомі дітям вправи краще вивчати на початку основної частини заняття, а після її засвоєння дітьми включати у цілісний комплекс. На одному занятті можливо засвоєння 2-3 нових вправ, схожих за структурою виконання
Для вирішення освітніх і оздоровчих завдань, ефективного засвоєння матеріалу, чіткої організації занять рекомендуються наступні способи їх організації дітей на заняттях: фронтальний, груповий, індивідуальний. Доцільне використання також різних типів занять (навчальне, навчально-ігрове, контрольне) в основі яких лежать дидактичні педагогічні принципи - доступності, систематичності, послідовності.
 

Стрес - природна реакція дитини на зміни

Стрес нас супроводжує постійно. Адже це природна реакція людини на зміни, що відбуваються: внутрішні, або навколишнього середовища. Під час стресу мобілізуються всі системи організму. Це допомагає знайти рішення у складній ситуації та пристосуватися.
Але сильний та тривалий стрес виснажує системи організму. Він дестабілізує роботу мозку: погіршується здатність мислити, концентруватися і оцінювати те, що відбувається, з'являється м'язова напруга, може порушуватися сон і травний процес, загострюються емоції, актуалізуються страхи, посилюються стани роздратованості, тривожності, підвищується рівень втоми. Це впливає на фізичний стан і настрій. І, як наслідок, зачіпає всі сфери життя: негативно позначається на роботі або навчанні, стосунках. Всі вище перелічені фактори дестабілізації мозку відносяться до І функціонального блоку мозку та мають вплив не лише на психічний стан людини, а й на її соматичне здоров'я в цілому.

ЯКІ Є ЄТАПИ РОЗВИТКУ МОЗКУ

Якщо порівняти розвиток психіки з будівництвом будинку, ми можемо умовно розділити на такі етапи
Перший етап - фундамент всієї психічної діяльності (відвнутрішньоутробного періоду до 2-3 років).
Другий етап - будівництво стін (до 7-8 років).
Третій етап - дах (від 3 до 12-15 років, повністю функціональним мозок стає до 21 року).

 

/uploads/news/s_zdor/1.png

І функціональний блок мозку («Я хочу»)це«фундамент» психіки, до складу якого входять стовбур мозку та підкоркові структури, що знаходяться у глибині мозку. Він є своєрідним енергетичним центром та забезпечує:регуляцію тонусу та бадьорості,відповідає за інстинкти,емоції та афекти (задоволення або незадоволення). На цей блок має вплив передфронтальна кора півкуль, тобто ІІІ функціональний блок.
ІІ функціональний блок («Я можу»). Це «стіни» нашої психіки. Зрілість та сформованість залежать від соціального середовища та умов, що створені для розвитку дитини. Це те, чим ми наповнили мозок дитини, що вона пізнала та який перцептивний досвід отримала. Цей функціональний блокприймає інформацію з навколишнього світу, переробляє та зберігає її.
Другий блок розташований у задніх відділах нової кори та включає зорову, слухову та чуттєвучастки.
ІІІ функціональний блок («Я повинен») це «дах» нашої психіки. Він розташований у лобовихчастках головного мозку, які формують плани та програми дій, регулюють поведінку. Цей блокорганізовує активну, свідому психічну діяльність,формує плани і програми власних дій,стежить за їх виконанням та регулює поведінку.
Так як за здоров'я як психічне, так і соматичне відповідає І функціональний блок мозку, а у нейропсихології відомо, що ми ним можемо частково керувати за допомогою нашого ІІІ функціонального мозку тому ми у своїй роботі використовуємо вправи нейрокорекції для покращення як І так і ІІІ функціональних блоку мозку, для стабілізації психіки дітей у нестабільній соціальній ситуації, що дозволяє відновити ресурси дитини та покращити її психофізичний стан, подолати наслідки впливу стресогенних факторів.

 

Нейропсихокорекційні вправи

Автоматизовані навички роботи з тілом дозволять активізувати розвиток нейронів головного мозку. Ці вправи можна застосовувати при порушенні чи дисфункціїІ функціонального блоку.
Вправи на активізацію роботи першого (енергетичного) функціонального блоку
Якщо педагог прагне активізувати увагу дітей, звернути увагу на себе, переключити з розважальної діяльності на освітню, чи зняти втому, то допоможуть такі вправи:
• вправи по виробленню правильного дихання,
• окорухові вправи,
• масаж та самомасаж,
• розтяжки,
• вправи на формування та корекцію базових сенсомоторних дій,
• вправи на міжпівкульну взаємодію,
• вправи на ритмізацію.
Дихальні вправи дозволяють: оптимізувати газообмін та кровообіг, заспокоїтита розвинути концентрацію уваги, формувати самоконтроль над поведінкою та емоціями.
Не потрібно зловживати дихальними вправами. Зважаючи на те, що вони оптимізують газообмін і кровообіг, під час застосування одразу декількох дихальних вправ по 5-7 хвилин кожна можна суттєво зашкодити дитині. Вправи краще проводити у положенні сидячи, і лише через певний період - у положенні стоячи.

Приклади дихальних вправ.

Вправа «М'ячик», 5-7 разів (Одну руку дитина тримає на грудях, іншу на діафрагмі. Коли відбувається вдих носом, живіт має округлюватися і надуватися ніби м'ячик. А під час видиху широко відкритим ротом, дитина повинна рукою злегка натискати на живіт, немовби штовхаючи його назад). Для дітей молодшого дошкільного віку ми кладемо іграшку на животик та пропонуємо покатати іграшку.

/uploads/news/s_zdor/2.jpg

Вправа «Позіхання», 5-7 разів (такі вправи дозволяють активізувати енергетичний блок і покращити працездатність дітей).
Вправа «Тарзан» (У положенні сидячи дитина робить глибокий вдих носом, а у процесі видиху легенько б'є себе по грудях кулачками, видаючи характерний звук «А-а-а»).
Вправа «Продуй двигун» (У положенні сидячи потрібно виставити великий палець правої руки і мізинчик лівої руки. Дитина дихає поперемінно то правою, то лівою ніздрями (2 вдихи), затискаючи їх виставленими пальцями відповідно).
Вправа «Плечі підстрибують» (Дитина у положенні сидячи підіймає два плеча одночасно з глибоким вдихом через ніс, а опускає з видихом через широко відкритий рот).

 

/uploads/news/s_zdor/3.jpg
Вправа «Дихання за квадратом» дозволяє дитині розслабитись, емоційно заспокоїтись. (Дитина дихає під рахунок 1-2 - вдих через ніс, 3-4 - затримує дихання, 5-6 - видихає ротом, 7-8 - затримує дихання)

 

Масаж та самомасаж також допомагає:
(його можна виконувати у положенні сидячи або стоячи)
• Самомасаж частин тіла.
• Самомасаж чарівних точок.

Окорухові вправи дозволяють зняти напругу з м'язів очей та розтягнути їх. У сучасному світі гаджетів м'язи очей скорочуються і це має негативний вплив на термін автоматизації навички читання, швидке стомлення під час письма та читання.

«Горизонтальні вісімки»

Витягнути руку вперед, зігнути в лікті, підняти великий палець руки на рівень перенісся, описувати вісімки в горизонтальному полі бачення. Стежити за рухом великого пальця, тільки очима. Малювати вісімки справа наліво і зліва направо, зверху вниз. Повторити 8-10 разів. 

/uploads/news/s_zdor/4.png 

«Стежимо за предметом» 
На відстані витягнутої руки педагог показує дитині певний предмет (ручку, іграшку) і рухає ним вліво, вправо, вгору і вниз, а дитина стежить очима.

 

 

 

 
Новини

Сонечко

Архів новин