Наш навчальний заклад


Мовлення дитини
Версія для друку
 

Показники засвоєння вимог освітнього напрямку «Мовлення дитини»

Базового компонента дошкільної освіти

Розвиток мовлення дошкільників неможливий без засвоєння звукової культури, яка є основою оволодіння мовою, підвищує здатність до орієнтування дошкільника у складних співвідношеннях граматичних форм, забезпечує освоєння морфологічної системи мови. ЇЇ складовими є фонематичний слух і правильна звукова вимова.

 У результаті дослідження виявлено 70 % дошкільників, які володіють фонематичним складом мовлення. При цьому, 8 % вихованців не розрізняють мовні та немовні, близькі та схожі звуки рідної мови, а 22 % дітей лише частково використовують інтонаційні засоби виразності. 

Щодо усвідомлення звукового складу рідної мови з розрізненням і виокремленням голосних, твердих і м'яких звуків, то лише 48 % дошкільників здійснюють його аналіз. Це є свідченням не повної готовності до навчання грамоти (читання і письма) у школі.

У групах визначається позитивна динаміка щодо вільного володіння основними комунікативними навичками, умінням ініціювати, підтримувати розпочату розмову (66 %) та усвідомлення української мови державною (68 %).

Розширення лексичного запасу слів дошкільників відбувається за рахунок усіх частин мови. Практично 55 % дітей вживають слова різної складності, із конкретним, прямим і переносним значеннями. Їх мовлення збагачують синоніми, антоніми, омоніми, метафори, багатозначні слова, фразеологічні звороти. Тільки 34 % дошкільнят лише частково засвоїли всі граматичні категорії.

 /uploads/diagrams/1/movlenna-dia01.jpg


Новини

Сонечко

Архів новин