Наш навчальний заклад


Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі
Версія для друку
 

Показники засвоєння вимог освітнього напрямку

«Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі»

 Базового компонента дошкільної освіти.

 

Серед досліджуваних дітей, що мають високі показники вмінь та навичок порівнювати предмети за кольором, формою, величиною та класифікувати предмети за їх кількісними та якісними ознаками, виявлено 88-76 % дітей в цілому по групах.

Виявлено 26 % дітей з частковою наявністю сформованих компетентностей розв’язування елементарних математичних задач з використанням умовно-символічних зображень. При цьому, 7 % дітей демонструють не сформованість розвитку мисленнєвих операцій з матеріалізації математичних, логічних, часових відношень.

 /uploads/diagrams/1/matematuka-dia01.jpg


Новини

Сонечко

Архів новин