Наш навчальний заклад


Загальні положення
Версія для друку
 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 

1.1.  КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 73 ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ» (далі дошкільний заклад) - це ясла-садок для дітей віком від 1,5 років до шести (семи) років, у складі якого групи загального розвитку.

1.2.  Повне найменування - КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 73 ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ», скорочене найменування КЗ «ДНЗ № 73 ВМР».

1.3.  Місцезнаходження дошкільного закладу: 21027, Вінницька область, місто Вінниця, вул. Космонавтів, буд. 64.

1.4.  Засновником дошкільного закладу є Вінницька міська рада. Засновник через уповноважений ним Департамент освіти Вінницької міської ради (орган управління) здійснює фінансування дошкільного закладу, його матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі з обладнанням і матеріалами, організовує будівництво і ремонт приміщень, їх господарське обслуговування, харчування та медичне обслуговування дітей.

1.5.  Дошкільний заклад в своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України "Про освіту", "Про дошкільну освіту", Положенням про дошкільний навчальний заклад України (далі - Положення), іншими нормативно - правовими актами, власним Статутом.

1.6.  Дошкільний заклад є юридичною особою, має печатку і штамп встановленого зразка, бланки з власними реквізитами, реєстраційні рахунки, відкриті в органах Державної казначейської служби України.

1.7.  Головною метою дошкільного закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, оздоровленні, вихованні та навчанні дітей, створення умов для особистісного становлення і творчої самореалізації кожної дитини, формування її життєвої компетенції, розвитку в неї ціннісного ставлення до світу.

1.8.  Діяльність дошкільного закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти: збереження та зміцнення фізичного і психічного здоров'я дітей; формування їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів; забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту.

1.9.  Дошкільний заклад самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах компетенції, передбаченої чинним законодавством, Положенням та даним Статутом.

1.10.Дошкільний заклад несе відповідальність перед собою, суспільством та державою за:

-    реалізацію головних завдань дошкільної освіти, визначених Законом України «Про дошкільну освіту»;

-    забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту, рівня і обсягу;

-    дотримання фінансової дисципліни, збереження матеріально-технічної бази.

1.11.       Взаємовідносини між дошкільним закладом з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.Новини

Сонечко

Архів новин