Наш навчальний заклад


Особистість дитини
Версія для друку
 

Показники засвоєння вимог освітнього напрямку

«Особистість дитини»

Базового компонента дошкільної освіти

 

У наведеній діаграмі зазначено, що 80 % дітей старшого дошкільного віку повністю дотримуються правил безпечної поведінки та опікуються станом свого здоров’я (79 %).

Виявлено 83 % вихованців, які усвідомлюють роль фізичних вправ у розвитку та зміцненні організму.

Дані анкетування свідчать про те, що у 70 % дітей сформовані навички здійснювати мисленнєві дії (аналіз, порівняння, узагальнення). При цьому, 23 % дошкільників лише частково встановлюють причинно-наслідкові та змістові зв’язки, а 7 % – ні.

Отже, позитивна динаміка щодо зацікавленості вихованців до збереження свого фізичного, психічного та соціального здоров’я, ціннісно-емоційного ставлення до виконання оздоровчих процедур, сформованості вміння мотивувати власні дії, прагнення дотримуватися здоров’язберігаючої моделі поведінки свідчить про ефективність проведення цілеспрямованої роботи вихователів з формування ціннісного ставлення дітей старшого дошкільного віку до власного здоров’я.

 /uploads/diagrams/1/osobustist-dia01.jpg


Новини

Сонечко

Архів новин