Наш навчальний заклад


Пріоритетні напрямки
Версія для друку

     Для підвищення якості дошкільної освіти, забезпечення її сталого інноваційного розвитку у 2023-2024 навчальному році педагогічний колектив комунального закладу «Дошкільний навчальний заклад № 73 Вінницької міської ради» спрямовує свою діяльність на створення належних умов для отримання дітьми дошкільної освіти, забезпечення дієвості особистісно-орієнтованої освітньої системи та реалізацію принципів демократизації, гуманізації та індивідуалізації, інтегративності педагогічного процесу в дошкільному навчальному закладі, що сприятиме своєчасному становленню і всебічному розвитку життєво компетентної особистості дитини, формуванню її фізичної і психологічної готовності до нової соціальної ролі та ставить перед собою такі пріоритетні змістові напрями освітнього процесу:
 
- створення безпечного освітнього простору для реалізації освітньої діяльності в дистанційному та змішаному форматі, розвиток емоційного інтелекту, продовження роботи над формуванням звичок здоров'язбережувальної поведінки;

- формування любові до рідного краю, мови, культурного спадку, толерантного ставлення до інших культур і народів, розвиток мовленнєвої компетенції дошкільників шляхом використання сучасних технологій, розвитку зв'язного мовлення, прозових та поетичних творів сучасних авторів, кращих зразків малих фольклорних жанрів;

- оптимізація роботи з формування логіко-математичної компетенції дитини засобами STREAM-підходів.

сприяння розвитку умінь педагога здійснювати самоаналіз для визначення ефективності своєї професійної діяльності та самовдосконалення.

 
Завдання на 2022-2023 навчальний рік
 
      Для підвищення якості дошкільної освіти, з урахуванням реалій сьогодення та дії правового режиму воєнного стану, створення безпечного, комфортного середовища в 2022 - 2023 навчальному році, педагогічний колектив закладу спрямовує свою діяльність на вирішення наступних завдань:
 
- розвиток емоційного інтелекту, продовження роботи над формуванням звичок здоров'язбережувальної поведінки; створення безпечного освітнього простору для реалізації освітньої діяльності в дистанційному або змішаному форматі;

- розширення знань дошкільників про звичаї та традиції української родини, щодо особливостей життя і побуту, формування ціннісного ставлення до культурних надбань українського народу;

- організація роботи з розвитку soft skills у вільній діяльності дітей, діалогової взаємодії у різних формах освітнього процесу.

  
Завдання на 2021-2022 навчальний рік

     Для підвищення якості дошкільної освіти, забезпечення її сталого інноваційного розвитку в 2021 - 2022 навчальному році, педагогічний колектив закладу спрямовує свою діяльність на вирішення наступних завдань:

- активізація мовленнєвої діяльності дошкільників шляхом інноваційних методів навчання, розв'язання проблемно-пошукових освітніх ситуацій та розвитку критичного мислення;

- створення сприятливого освітнього простору для реалізації засад екологічної свідомості в контексті стратегії сталого розвитку, інклюзивної освіти;

- розвиток ігрової компетентності дітей, продовження реалізації інтегративного підходу до побудови освітнього процесу засобами STREAM-освіти, та створення умов для удосконалення розвивального середовища відповідно до міжнародних стандартів;

- оптимізація рухової активності дошкільників; продовження роботи над звичкою дотримуватись правил індивідуальної гігієни з метою набуття вихованцями практичних умінь та навичок здоров'язбережувальної компетенції.
Новини

Сонечко

Архів новин