Наш навчальний заклад


Експериментальне конструювання
Версія для друку

«Експериментальне конструювання

в розвитку інженерного мислення  дошкільнят» 

Тема: розвиток інженерного мислення дітей в процесі конструктивної діяльності.

Провідна педагогічна ідея: розвиток інтересу малят до конструювання і дизайн-діяльності, навичок креативного та критичного мислення;  організація освітнього середовища, що відповідає сучасним актуальним завданням розвитку дітей дошкільного віку.

В дошкільному віці закладається фундамент інтелектуального, соціального, емоційного, особистісного розвитку людини. Критичність як істотна властивість мислення та важлива складова діяльності має суттєве значення для інтелектуального розвитку дітей. Тому є очевидною необхідність надання дітям дошкільного віку цілеспрямованої педагогічної допомоги з розвитку уміння дітей творчо мислити, послідовно виконувати розумові операції (порівняння, узагальнення, класифікація тощо), володіти різними способами обробки інформації, робити вибір, вчитися розуміти інших людей та співпрацювати з ними. 

На сьогодні, однією з  універсальних технологій є альтернативна програма формування культури інженерного мислення «STREAM-освіта, або Стежинки у Всесвіт». Наш педагогічний колектив впроваджує цю програму та має вже свої напрацювання та здобутки.  При цьому, слід зазначити, що  дуже важливою є взаємодія у тріаді «педагоги – батьки – діти», бо без цієї взаємодії складно досягти якісних результатів в освітньому процесі.

Проект «Експериментальне конструювання в розвитку інженерного мислення  дошкільнят» зорієнтовано на створення умов для розвитку  інтересу дітей до конструювання, активізації пізнавальної діяльності дошкільнят, спрямованої на отримання інформації,  створення можливостей для набуття досвіду прояву критичного мислення через експериментування. Методичні розробки, запропоновані авторами цього проєкту  орієнтують вихователів на конструювання живого, дієвого освітнього процесу, в якому домінуватимуть умови збагачення пізнавальної сфери дітей через власний досвід та міжособистісну взаємодію з ровесниками. Заслуговує на увагу добірка освітніх подій, ситуацій, під час яких у дітей дошкільного віку розвивається нестандартне мислення, демонструється краса інженерних рішень на основі точних наук,  використовуються набуті знання на практиці. Цікавими є розробки різних форм роботи з педагогами і батьками щодо розвитку критичного мислення.

Освітній проект  буде корисним педагогам закладів дошкільної освіти, батькам вихованців у розвитку конструктивних здібностей  дошкільника, інтересу до пізнання Всесвіту.Новини

Сонечко

Архів новин