Наш навчальний заклад


Положення про планування освітнього процесу
Версія для друку
                                                                                              ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                       Завідувач КЗ «ДНЗ № 73 ВМР»

                                                                                 __________Валентина ГУМЕНЧУК

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПЛАНУВАННЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В КЗ «ДНЗ № 73 ВМР»

СХВАЛЕНО

педагогічною радою

КЗ «ДНЗ № 73 ВМР»

протокол № 1

від 31 серпня 2022 р.

Вінниця, 2022

   

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПЛАНУВАННЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В

КЗ  «ДНЗ№ 73 ВМР»

Загальні положення.

Планування  -  це завчасне визначення порядку, послідовності здійснення освітнього процесу зі вказівкою необхідних умов, використаних засобів, форм, методів.

Планування роботи  в КЗ «ДНЗ № 73 ВМР»  відповідає дотриманню нормативно-правових документів:

•        наказ МОН «Про затвердження гранично допустимого навчального навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності» від 13.05.2015 № 520/26965

•        наказ ДСЯОУ «Про затвердження Методичних рекомендацій з питань формування внутрішньої системи забезпечення якості освіти у закладах дошкільної освіти» від ЗО. 11.2020 №01-11/71

Освітня робота здійснюється за: Базовим компонентом дошкільної освіти (нова редакція) / наказ МОН молодь спорту України № 33 від 12.01.2021 р.; освітньою програмою для дітей від 2 до 7 років «Дитина» (наук. кер. проекту – Огнев’юк В.О. / Міністерство освіти і науки молоді та спорту України, 2021 р.). Лист МОН від 23.07.2020 №1/11-4960; альтернативною  програмою формування культури інженерного мислення в дошкільників «STREАM - освіта  або Стежинки у Всесвіт». Лист ІМЗО від 14.07.2020 № 22.1/12-Г-274; парціальною освітньою програмою: «Про себе треба знати, про себе треба дбати», програма з основ здоров’я та безпеки життєдіяльності дітей віком від 3 до 6 років, (авт. Лохвицька Л. В.); парціальною програмою з фізичного виховання для дітей раннього та дошкільного віку  «Казкова фізкультура»,  М. Єфименко; «Дошкільнятам – освіта для сталого розвитку», науково-методичний посібник / Н. Гавриш, О. Саприкіна, О. Пометун; за заг. ред. О. Пометун. –  Д. : «ЛІРА», 2014.

Вимоги до планування.

       Планування  освітньої роботи КЗ в «ДНЗ № 73 ВМР»  в різних вікових групах відповідає наступним вимогам:

-       орієнтування на пріоритетні потреби сьогодення у забезпеченні належної якості розвитку, вихованості і навченості дитини дошкільного віку;

-       забезпечення прав дитини на реалізацію свого природного потенціалу, її основних життєвих тенденцій до самореалізації, саморозвитку і самозбереження;

-       забезпечення прав педагога на свободу вибору під час визначення форми планів, напряму та змісту власної педагогічної діяльності;

-       врахування досягнень сучасної психологічної, педагогічної наук, передового педагогічного досвіду;

-       здійснення на засадах доцільності, помірності, відповідності обраній стратегії та державній програмі; враховувати міжпредметні, інтегративні зв'язки, досягаючи взаємопроникнення і логічного підпорядкування всіх складових плану під час вибору тематики різних форм роботи з дітьми, визначення ускладнень змісту і методики їх проведення.

Види планування.

       Освітня робота вихователів відображається у перспективних і календарних планах, складові яких взаємопов'язані за змістом та здійснюється за календарно-тематичним принципом на ґрунті інтегрованого підходу.

Види роботи, яка планується на місяць:  

-       комплекс ранкової гімнастики на два тижні (з ускладненням на другий тиждень),

-       гігієнічна гімнастика, робота з батьками, протиепідемічна заходи    

-       орієнтовна сітка організації життєдіяльності за блочно-тематичним підходом.

-       інші види робіт (в т.ч. види діяльності, пов’язані з поглибленою роботою над проблемною темою, дослідно-експериментальна діяльність тощо).

   В умовах сьогодення організація освітнього процесу повинна відбуватися з урахуванням безпекової ситуації за допомогою очної, дистанційної або змішаної форми роботи. Форма планування в дистанційному режимі згідно додатку 1.

Освітній процес в КЗ «ДНЗ № 73 ВМР» характеризується проблемно-ігровою спрямованістю, передбачає пізнавальне спілкування вихователя і дітей, самостійність дітей, особистісно орієнтований підхід педагога. Проводиться у формі педагогічного спілкування в колі, різних видів занять, освітніх ситуацій та подорожей, тематичних проектів, прогулянок, екскурсій, дослідницько-пошукової діяльності, ігор, гурткової роботи, продуктивної праці, самостійної діяльності дітей відповідно до завдань фізичного, соціального, комунікативного, пізнавального та художньо-естетичного розвитку.

Форми проведення занять (відеозустрічей): пізнавально-розважальні ігри-заняття, ігри-стратегії, квести, геокешинг, освітні-ситуації та подорожі.

      Гурткова робота здійснюється  за планом керівника гуртка відповідно графіку.

Робота в STREAM-лабораторії організовується та проводиться згідно перспективного плану. Орієнтовне перспективне планування роботи з розвитку інженерного мислення в ході тематичних тижнів.

  Заняття, що вимагають підвищеної активності та розумового навантаження проводиться в першу половину дня, в дні найбільшої працездатності ( вівторок, середа).     

Орієнтовний розклад організованої діяльності протягом дня  складено з урахуванням Гранично допустимого навантаження відповідно пріоритетних напрямів дня згідно розкладу з чергуванням різних видів діяльності, зокрема: пізнавальної, пошуково-дослідницької, конструктивно-будівельної, рухової, театралізованої діяльності та СХД:

Пріоритетні напрямки дня:

Понеділок «Інтелектуально-пізнавальний напрямок»;

Вівторок «Художньо-мовленнєвий»;

Середа «Логіко-математичний»;

Четвер «Соціо-природознавчий»;

П’ятниця «Художньо-естетичний».

Календарно-тематичне планування освітнього процесу  передбачає творчий підхід педагогів: оновлення методів та прийомів в організації роботи з дітьми, впровадження інноваційних технологій, що допомагає забезпечити якість дошкільної освіти.

 Додаток. 

Індивідуальний план освітньої діяльності

виховательки ___________

на період дії правового режиму воєнного стану

з ____ по ____ 

(дистанційна форма роботи)

 


Новини

Сонечко

Архів новин